Se incarca pagina ...

Înscrieri clasa a IX-a

- anunțuri -

ANUNȚ

Conform OMEN nr. 5082/31.08.2015 Anexa nr.1 și OMECTS nr.4802/31.08.2010, Anexa I, Art.53. alin. (1) ,(2),(3).

În perioada 21 iulie – 29 iulie 2016 ,absolvenții depun, la unitățile școlare la care au fost declarați admiși, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Acte necesare pentru înscrierea în clasa a IX-a :

  1. cerere de înscriere ( tip, de la școală ):

  2. carte de identitate ( dacă este cazul ) și certificatul de naștere ,în copie legalizată ;

  3. adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a ;

  4. foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a ( cu calculul mediei generale );

  5. fișa medicală ;

  6. elevii care optiază pentru clasele cu limba engleză intensiv și au susținut testul de limba engleză, vor anexa ( nu este obligatoriu ! ) rezultatul acestuia , în copie xerox ;

  7. folie .

ORARUL ÎNSCRIERILOR

21 – 22 iulie 2016 , între orele 9:00 – 15: 00

25 – 29 iulie 2015 , între orele 9:00 – 15:00

Notă : candidații care în periada menționată, nu își depun dosarele de înscriere ,se consideră retrași,iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate .

Director ,

prof. Eugen BOCĂNICIU