0,5 post îngrijitor curățenie

A N U N Ţ

Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad scoate la concurs:

 0,5 post îngrijitor curățenie

Concursul va avea loc în data de 02.05.2023 ora 10 00

 • – proba scrisă în data de 02.05.2023 ora 10,00
 • – interviul în data de 02.05.2023 ora 12,00
 • – proba practică în data 02.05.2023 ora 13,00

la sediul Colegiului Naţional „Vasile Goldiş” Arad, Calea Victoriei nr.1-3.
Înscrierile se pot face la secretariatul şcolii în fiecare zi de luni până vineri între orele 10 00 -12 00 până la data de 19.04.2023.
Condiţii generale:

 • Studii generale/medii
 • Vechime în specialitate nu necesită

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Cerere de înscriere la concurs
 • Copia actului de identitate
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale specializării
 • Copia carnetului de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă
 • Cazier juridic
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
 • Curriculum vitae
 • Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Concursul constă în:

 • Selecţia dosarelor
 • Proba scrisă
 • Interviul
 • Probă practică

Tematica:

Pentru postul de îngrijitor curățenie
1. LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE: – Cap.II – Normegenerale de conduităprofesională a personalului contractual, art.7,
2. LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ” (ART.247 – ART.252)
3. CURĂȚAREA ȘI DEZINFECȚIA
4. INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *