Anunt 0,5 post informatician

  Publicat în 31.05.2023 pe gov.ro și cnvga.ro

A N U N Ţ

Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad scoate la concurs:

 • 0,5 post informatician

 

Înscrierile se pot face la secretariatul şcolii în fiecare zi de luni până vineri între orele 10:00-12:00 în perioada 31.05 – 23.06.2023.

Condiţii generale:

 • conform HG nr.1336/28.10.2022 art.15, alin.a-h și LG.153/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice necesare participării la concurs :

Informatician

 • studii superioare  absolvite cu diplomă de licență în  informatică
 • vechimea în specialitatea studiilor (info.): 5 ani
 • Cunoașterea legislației și a normelor specifice activității de informatician , inclusiv codul privind conduita etică a acestuia;
 • abilitate de comunicare în relații publice
 • disponibilitate la timp de lucru prelungit

Atribuții principale ale postului pentru informatician în unitatea de învățământ:

 • fișa cadru a postului

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Cerere de înscriere la concurs
 • Copia actului de identitate
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale specializării
 • Copia carnetului de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă 
 • Cazier juridic
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
 • Curriculum vitae
 • Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Concursul constă în: 

  • Selecţia dosarelor 
  • Proba scrisă  
  • Interviul
  • Probă practică

 

            Director,

Prof. Ioja Petronela Angela

 

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE ( INFORMATICIAN)

 

TEMATICĂ

 

 • Rețele de comunicare LAN, WAN, Internet, Intranet, protocoale, arhitecturi;
 • Echipamente de reţea şi de comunicaţie;
 • Instalări și configurări de echipamente în rețelele locale structurate (switch-uri, routere);
 • Calculator personal/ laptop/ notebook –componente hardware
 • Arhitectură, componente, dispozitive periferice, diagnosticare defecte, depanare;
 • Instalarea și configurarea de echipamente periferice: imprimante, scanere, multifuncționale, table smart, videoproiectoare etc.
 • Administrarea rețelelor de calculatoare;
 • Securitate și mentenanță, programe antivirus;
 • Cloud computing, partajarea fișierelor, stocare, lucru în cloud, backup și restaurare.
 • Baze de date;
 • Instalare și configurare Windows, Microsoft Office;
 • Sisteme de operare Windows, Linux;
 • Google Suite (cu accent pe Classroom. Google Forms, Calendar, Drive) și Suita Microsoft Office 365 (Word, Excel, Access, Power Point, Publisher);
 • Administrare site. Limbajul HTML;
 • Utilizarea Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR).

 

BIBLIOGRAFIE

 • Legislatie:
  • LEGEA nr. 1/2011 a Educației Naționale;
  • Regulamentul de organizare și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin ORDINUL nr. 4183/2022;
  • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii actualizat 2015;
  • Legea 319/2006, Legea securității și sănătății în muncă, Norme N.T.S. / P.S.l.
 • Tanenbaum A S., Organizarea structurată a calculatoarelor
 • Reţele locale de calculatoare – proiectare şi administrare – Adrian Munteanu, Valerica Greavu Şerban -Editura Teora
 • Windows 8 IES Special Edition- Michael Price, Editura In EasySteps Limited
 • Microsoft Office 2007 Ghid vizual rapid pentru windows, Emilian Cercel, Editura Niculescu
 • Windows XP Profesional- Rabert Cowart, Brian Knittel- EdituraTeora

 

C A L E N D A R U L  C O N C U R S U L U I

INFORMATICIAN I

Concursul se va desfășura la sediul colegiului din Arad, Calea Victoriei nr.1-3.

Etapa de concurs Data/perioada
Publicarea anunțului 31.05.2023
Înscrierea candidaților 31.05.2023 -23.06.2023  între orele 10,00-12,00
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 27.06.2023 ora 9,00
Depunere contestații 28.06.2023 între orele 11,00-13,00
Afișarea rezultatelor după contestații 28.06.2023 ora 14,00
Proba scrisă 29.06.2023 ora 10,00
Rezultatele probei scrise 30.06.2023 ora 14,00
Depunerea contestații probă scrisă 03.07.2023 între 9,00-12,00
Rezultatele după contestații 04.07.2023 ora 14,00
Proba practică 05.07.2023 ora 10,00
Rezultate probă practică 06.07.2023 ora 14,00
Depunere contestații probă practică 07.07.2023 între orele 9,00-12,00
Rezultate după contestații 07.07.2023 ora 14,00
Probă interviu 10.07.2023 ora 10,00
Afișare rezultate interviu 10.07.2023 ora 14,00
Depunere contestații 11.07.2023 între orele 9,00-12,00
Afișare rezultate 12.07.2023 Afișare rezultate finale

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *