Proba Bilingv engleza

Proba de verificare a cunostiintelor de limba engleza pentru admitrea in anul scolar 2023-2024 la clasele cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv.

data: 17 mai 2023

ora: 13:00

locatie: Colegiul National Vasile Goldis ARAD, Calea Victoriei 1-3

Scoala Gimnaziala Aron Cotrus ARAD, Strada Petru Rares 20

 1. Elevii vor avea acces in salile de concurs in intervalul orar 12:00-12:30. Accesul este permis pana la momentul distribuirii subiectelor. Repartitia pe sali este afisata la intrarea in scoala.
 2. Pentru identificare, elevii vor avea asupra lor cartea de identitate sau carnetul de lev, cu poza, vizat pe anul in curs
 3. Rezultatele se afiseaza, luni 22 mai 2023, la unitatea scolara unde au sustinut proba, la ora 10:30
 4. Eventualele contestatii, doar pentru proba scrisa, se pot depune in 22 mai 2023, pana la ora 12:00, la scoala de provenienta
 5. Rezultatele finale in data de 26 mai 2023

Sanitarii Priceputi

Încă două premii frumoase la concursul județean al ,,Sanitarilor pricepuți”

 

Suntem mândri de cele două echipaje ale noastre de ,,Sanitari pricepuți”, care au obținut locuri fruntașe la faza județeană a concursului de specialitate cu participare internațională din Serbia și Ungaria, desfășurat în data de 16 mai 2023, în incinta Sălii Polivalente sub egida Crucii Roșii, filiala Arad.

Felicităm cu deosebită bucurie echipajul format din elevii de gimnaziu Olga Preda, Daria Pascu, Rebeca Mariș, Iasmina Ștefea, Denisa Florică și Briana Lipitor din clasa a VIII-a (prof. diriginte Doriana Sabău), coordonat de către doamna profesoară Simona Stan și pregătit de către doamna asistentă Dana Popa, care s-a clasat pe locul al doilea la nivel de județ, după colegii lor de la LNI și la foarte mică distanță de aceștia.

Clasat pe un merituos loc al treilea, echipajul de liceeni ai CNVG Arad este alcătuit din elevii Bianca Tucan, Flori Covaci, Oana Ilieș, Cătălin Marușan, Ștefan Roman și Luca Stoicovici din clasa a X-a B (prof. diriginte Ioana Ivașcu), fiind coordonat de către doamna profesoară Laura-Lia Bălaj și pregătit cu deosebită implicare de către doamna asistentă Dana Popa.

Trebuie precizat faptul că, dacă în 11 mai 2023, cele două echipaje au participat la faza pe municipiu a concursului ,,Sanitarii pricepuți”, având de dovedit competența lor în acordarea primului-ajutor în situații de urgență cu o singură victimă, ieri elevii noștri s-au confruntat cu câte două victime suferinde (adulți și copii cu diverse traumatisme) la locul accidentului/per echipă, ceea ce a îngreunat mult timpii de acțiune și calitatea ajutorului acordat. Elevii noștri au dovedit însă că au fost bine pregătiți din punct de vedere medical, fiind lăudați pentru modalitatea în care au acționat pe teren, la modul practic.

Vă felicităm, dragi copii, pentru că ne-ați demonstrat încă o dată că, dacă vrem, putem îmbina teoria cu practica medicală, școala cu activitățile extracurriculare și efortul cu satisfacția pe planul pregătirii autentice pentru viață! Sunteți modele pentru noi!

EXCELSIOR, CNVG Arad!

 

 

Fii_ECOLogic

ADI SIGD Arad la Colegiului Național Vasile Goldiș

Articol preluat
💚Elevii de gimnaziu și liceu ai Colegiului Național Vasile Goldiș au fost cei care astăzi au primit informațiile corecte despre colectarea separată a deșeurilor.
✅️Mulți dintre interlocutorii noștri de azi, cunoșteau modalitățile prin care separăm deșeurile, știau unde e locul deșeurilor, care e tomberonul potrivit și mai ales de ce trebuie să colectăm separat.
🌍Luptăm cu toții pentru o planetă mai sănătoasă, pentru un mediu înconjurător mai curat și fiecare dintre noi suntem responsabili pentru reducerea consumului și implicit a deșeurilor pe care le producem, pentru reutilizarea pentru o perioadă cât mai îndelungată a oricăror produse care pot fi reutilizate și mai ales suntem responsabili pentru colectarea separată a deșeurilor astfel încât acestea să poată fi reciclate.
♻️Două aspecte foarte importante referitoare la deșeuri au reținut astăzi elevii de la Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad, în urma campaniei de conștientizare asupra importanței gestionării deșeurilor, derulată către de ADI SIGD – ARAD#Fii_ECOLogic – colectează separat „:
✅️ 1. Cea mai importantă stație de sortare este acasă‼️
✅️ 2. Deșeurile au valoare‼️
Felicitări tuturor celor peste 300 de elevi și profesorilor implicați astăzi, în această acțiune de conștientizare!!! Stă în puterea noastră să colectăm corect, separat și mai ales responsabil.
Vă mulțumim pentru implicare!!!
Multumim de implicare ASI SIGD Arad

Say Yes to STEM

STEM education is more than a school subject, or the periodic table, or the properties of waves. It is an approach to the world, a critical way to understand and explore and engage with the world, and then have the capacity to change that world …

—Barack Obama

 

Argument:

STEM Discovery Campaign 2023 este o inițiativă internațională comună, care invită proiectele, organizațiile și școlile din Europa și din întreaga lume să sărbătorească cariere și studii în domeniile Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică (STEM). Tema pentru campania STEM Discovery Campaign 2023 este STEM identities. Identitatea STEM joacă un rol important în succesul unui individ în mediile educaționale, obiectivele și orientarea în carieră. Dezvoltarea unei identități STEM crește probabilitatea ca elevii/studenții să dezvolte competențe științifice, iar unii  dintre ei putând  să urmeze o carieră STEM.

 

Obiective: 

 

Obiectiv fundamental: 

Educaţia ştiinţifică a tinerilor, prin identificarea sferei de interes a acestora, conştientizarea rolului pe care îl au elevii în societate şi formarea unor competenţe şi aptitudini de implicare în acţiuni de sensibilizare a opiniei publice privind educația STEM, conştientizarea elevilor cu privire la impactul pozitiv al folosirii inteligente a energiei și al datelor în domeniul construcțiilor de autovehicule și alte domenii industriale.

 

Obiective specifice:

 • Stimularea comportamentului participativ prin trecerea de la achiziţia pasivă şi conformistă la acţiunea transformatoare, trecerea de la „a învăţa să şti”, la „a învăţa să faci”;
 • Modelarea personalităţii elevilor, ţinând seama de potenţialul educativ al învăţământului – informal sau de timp liber;
 • Evaluarea calităţii informaţiei ştiinţifice, pe baza surselor şi a metodelor care au generat-o, în contextul evoluţiei umanităţii;
 • Determinarea valorii de adevăr în anumite contexte date;
 • Consolidarea relaţiilor interpersonale, dezvoltarea spiritului de echipă, dezvoltarea abilităţilor de comunicare.

 

Beneficiari direcți:

 • Studenții Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, elevii Colegiului Național „Vasile Goldiș” Arad și ai Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad.
 • Profesorii implicați în activitate:

 

Beneficiari indirecți:

 • Părinții elevilor;
 • Comunitatea locală

 

Activități propuse pentru realizarea proiectului:

 • Workshop desfășurat la Facultatea de Științe Exacte;
 • vizită de lucru la Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare în Științe Tehnice și Naturale 
 • vizualizarea unor fenomene deosebite;
 • conştientizarea elevilor cu privire la impactul pozitiv al educației STEM;
 • realizarea unei paralele între studiile care pot fi urmate și beneficiile acestora pentru cei care doresc să aprofundeze educația STEM.

 

Mijloace necesare:

 • materiale necesare activităților propuse; aparat de fotografiat.

 

Evaluare:

Prin intermediul proiectului se va stimula comportamentul participativ al elevilor, capacitatea lor de a se angaja în acţiuni, de a interacţiona la nivelul grupurilor din şcoală, având posibilitatea să-şi valorifice propriile cunoştinţe, să-şi manifeste dorinţa de comunicare, să-şi dezvolte imaginaţia, disponibilitatea în plan afectiv şi social.

 

0,5 post îngrijitor curățenie

A N U N Ţ

Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad scoate la concurs:

 0,5 post îngrijitor curățenie

Concursul va avea loc în data de 02.05.2023 ora 10 00

 • – proba scrisă în data de 02.05.2023 ora 10,00
 • – interviul în data de 02.05.2023 ora 12,00
 • – proba practică în data 02.05.2023 ora 13,00

la sediul Colegiului Naţional „Vasile Goldiş” Arad, Calea Victoriei nr.1-3.
Înscrierile se pot face la secretariatul şcolii în fiecare zi de luni până vineri între orele 10 00 -12 00 până la data de 19.04.2023.
Condiţii generale:

 • Studii generale/medii
 • Vechime în specialitate nu necesită

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Cerere de înscriere la concurs
 • Copia actului de identitate
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale specializării
 • Copia carnetului de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă
 • Cazier juridic
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
 • Curriculum vitae
 • Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Concursul constă în:

 • Selecţia dosarelor
 • Proba scrisă
 • Interviul
 • Probă practică

Tematica:

Pentru postul de îngrijitor curățenie
1. LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE: – Cap.II – Normegenerale de conduităprofesională a personalului contractual, art.7,
2. LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ” (ART.247 – ART.252)
3. CURĂȚAREA ȘI DEZINFECȚIA
4. INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE

Proba de interviu

PROBA DE INTERVIU
PENTRU CANDIDAȚII CARE PARTICIPĂ
LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 1. Data şi ora desfăşurării interviului: 05.04.2023, începând cu ora 11
 2. Locul desfăşurării interviului: Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad, Clădirea A
 3. Criterii de evaluare pentru stabilirea planului de interviu:
   1. Abilităţi şi cunoştinte impuse de post / competențe ale învățătorului – maxim 40 puncte
   2. Motivaţia candidatului – maxim 10 puncte
   3. Comportamentul în situaţiile conflictuale (în relația cu elevii și părinții acestora) – maxim 20 puncte
   4. Iniţiativă şi creativitate – maxim 10 puncte
   5. Disponibilitatea la activități suplimentare (olimpiade, concursuri, examene, activități culturale etc) – maxim 20 puncte

  Total 100 puncte

 4. Promovarea interviului: obţinerea unui punctaj de minim 80 de puncte.