Proba Bilingv engleza

Proba de verificare a cunostiintelor de limba engleza pentru admitrea in anul scolar 2023-2024 la clasele cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv.

data: 17 mai 2023

ora: 13:00

locatie: Colegiul National Vasile Goldis ARAD, Calea Victoriei 1-3

Scoala Gimnaziala Aron Cotrus ARAD, Strada Petru Rares 20

 1. Elevii vor avea acces in salile de concurs in intervalul orar 12:00-12:30. Accesul este permis pana la momentul distribuirii subiectelor. Repartitia pe sali este afisata la intrarea in scoala.
 2. Pentru identificare, elevii vor avea asupra lor cartea de identitate sau carnetul de lev, cu poza, vizat pe anul in curs
 3. Rezultatele se afiseaza, luni 22 mai 2023, la unitatea scolara unde au sustinut proba, la ora 10:30
 4. Eventualele contestatii, doar pentru proba scrisa, se pot depune in 22 mai 2023, pana la ora 12:00, la scoala de provenienta
 5. Rezultatele finale in data de 26 mai 2023

Sanitarii Priceputi

Încă două premii frumoase la concursul județean al ,,Sanitarilor pricepuți”

 

Suntem mândri de cele două echipaje ale noastre de ,,Sanitari pricepuți”, care au obținut locuri fruntașe la faza județeană a concursului de specialitate cu participare internațională din Serbia și Ungaria, desfășurat în data de 16 mai 2023, în incinta Sălii Polivalente sub egida Crucii Roșii, filiala Arad.

Felicităm cu deosebită bucurie echipajul format din elevii de gimnaziu Olga Preda, Daria Pascu, Rebeca Mariș, Iasmina Ștefea, Denisa Florică și Briana Lipitor din clasa a VIII-a (prof. diriginte Doriana Sabău), coordonat de către doamna profesoară Simona Stan și pregătit de către doamna asistentă Dana Popa, care s-a clasat pe locul al doilea la nivel de județ, după colegii lor de la LNI și la foarte mică distanță de aceștia.

Clasat pe un merituos loc al treilea, echipajul de liceeni ai CNVG Arad este alcătuit din elevii Bianca Tucan, Flori Covaci, Oana Ilieș, Cătălin Marușan, Ștefan Roman și Luca Stoicovici din clasa a X-a B (prof. diriginte Ioana Ivașcu), fiind coordonat de către doamna profesoară Laura-Lia Bălaj și pregătit cu deosebită implicare de către doamna asistentă Dana Popa.

Trebuie precizat faptul că, dacă în 11 mai 2023, cele două echipaje au participat la faza pe municipiu a concursului ,,Sanitarii pricepuți”, având de dovedit competența lor în acordarea primului-ajutor în situații de urgență cu o singură victimă, ieri elevii noștri s-au confruntat cu câte două victime suferinde (adulți și copii cu diverse traumatisme) la locul accidentului/per echipă, ceea ce a îngreunat mult timpii de acțiune și calitatea ajutorului acordat. Elevii noștri au dovedit însă că au fost bine pregătiți din punct de vedere medical, fiind lăudați pentru modalitatea în care au acționat pe teren, la modul practic.

Vă felicităm, dragi copii, pentru că ne-ați demonstrat încă o dată că, dacă vrem, putem îmbina teoria cu practica medicală, școala cu activitățile extracurriculare și efortul cu satisfacția pe planul pregătirii autentice pentru viață! Sunteți modele pentru noi!

EXCELSIOR, CNVG Arad!

 

 

Proba de interviu

PROBA DE INTERVIU
PENTRU CANDIDAȚII CARE PARTICIPĂ
LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 1. Data şi ora desfăşurării interviului: 05.04.2023, începând cu ora 11
 2. Locul desfăşurării interviului: Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad, Clădirea A
 3. Criterii de evaluare pentru stabilirea planului de interviu:
   1. Abilităţi şi cunoştinte impuse de post / competențe ale învățătorului – maxim 40 puncte
   2. Motivaţia candidatului – maxim 10 puncte
   3. Comportamentul în situaţiile conflictuale (în relația cu elevii și părinții acestora) – maxim 20 puncte
   4. Iniţiativă şi creativitate – maxim 10 puncte
   5. Disponibilitatea la activități suplimentare (olimpiade, concursuri, examene, activități culturale etc) – maxim 20 puncte

  Total 100 puncte

 4. Promovarea interviului: obţinerea unui punctaj de minim 80 de puncte.

Inscriere in invatamantul primar 2023

Inscriere in invatamantul primar 2023

Numărul de locuri, aprobat prin planul de şcolarizare, pentru clasa pregătitoare, în anul şcolar 2023-2024 este de 88 locuri (patru clase

În anul şcolar 2023-2024 cursurile se desfășoară dimineața, zilnic între orele: 8,00 12,00

Unitatea noastră școlară propune elevilor săi din învățământul primar o ofertă de program „Şcoală după şcoală

 

Inscrirea in clasa pregatitoare 2023-2024 se va desfasura conform documentelor de mai jos:

 

Clasa pregătitoare

 

        

TEL VERDE : 0 800 816 257

Numarul TelVerde 0 800 816 257 este disponibil incepand cu data de 1 aprilie 2013, in intervalul orar 800 – 1600, de luni până vineri​.

NOU!

Numărul de locuri, aprobat prin planul de şcolarizare, pentru clasa pregătitoare, în anul şcolar 2023-2024 este de 88 locuri (patru clase) 

2023-2024

Acte necesare

 • Cerere tip de înscriere
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
 • Dovada de vaccinare de la medicul de familie
 • Părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului

Documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale

 • are un tip de handicap
 • este orfan de unul sau ambii părinţi
 • provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial
 • are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăţământ dorită

Documente care să ateste îndeplinirea criteriilor specifice

 • adeverinţă de la locul de muncă al unuia din părinţi care are serviciul în vecinătatea şcolii
 • declaraţie pe proprie răspundere a bunicilor care au adresa din buletin în circumscripţia şcolară

  Documente disponibile

  TELVERDE I.S.J. ARAD 0 800 816 257
  în intervalul orar 8,00 – 16,00, de luni până vineri.
  Site-ul ISJ Arad – www.isjarad.ro, secțiunea Înscrierea în învățământul primar 2023


  Imagini


  ARHIVA

  2022-2023


  Anunțuri înscriere în clasa pregătitoare anul școlar 2021-2022

  ORDIN nr. 3.473 din 10 martie 2021_aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022