Anunt 0,5 post informatician

  Publicat în 31.05.2023 pe gov.ro și cnvga.ro

A N U N Ţ

Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad scoate la concurs:

 • 0,5 post informatician

 

Înscrierile se pot face la secretariatul şcolii în fiecare zi de luni până vineri între orele 10:00-12:00 în perioada 31.05 – 23.06.2023.

Condiţii generale:

 • conform HG nr.1336/28.10.2022 art.15, alin.a-h și LG.153/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice necesare participării la concurs :

Informatician

 • studii superioare  absolvite cu diplomă de licență în  informatică
 • vechimea în specialitatea studiilor (info.): 5 ani
 • Cunoașterea legislației și a normelor specifice activității de informatician , inclusiv codul privind conduita etică a acestuia;
 • abilitate de comunicare în relații publice
 • disponibilitate la timp de lucru prelungit

Atribuții principale ale postului pentru informatician în unitatea de învățământ:

 • fișa cadru a postului

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Cerere de înscriere la concurs
 • Copia actului de identitate
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale specializării
 • Copia carnetului de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă 
 • Cazier juridic
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
 • Curriculum vitae
 • Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Concursul constă în: 

  • Selecţia dosarelor 
  • Proba scrisă  
  • Interviul
  • Probă practică

 

            Director,

Prof. Ioja Petronela Angela

 

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE ( INFORMATICIAN)

 

TEMATICĂ

 

 • Rețele de comunicare LAN, WAN, Internet, Intranet, protocoale, arhitecturi;
 • Echipamente de reţea şi de comunicaţie;
 • Instalări și configurări de echipamente în rețelele locale structurate (switch-uri, routere);
 • Calculator personal/ laptop/ notebook –componente hardware
 • Arhitectură, componente, dispozitive periferice, diagnosticare defecte, depanare;
 • Instalarea și configurarea de echipamente periferice: imprimante, scanere, multifuncționale, table smart, videoproiectoare etc.
 • Administrarea rețelelor de calculatoare;
 • Securitate și mentenanță, programe antivirus;
 • Cloud computing, partajarea fișierelor, stocare, lucru în cloud, backup și restaurare.
 • Baze de date;
 • Instalare și configurare Windows, Microsoft Office;
 • Sisteme de operare Windows, Linux;
 • Google Suite (cu accent pe Classroom. Google Forms, Calendar, Drive) și Suita Microsoft Office 365 (Word, Excel, Access, Power Point, Publisher);
 • Administrare site. Limbajul HTML;
 • Utilizarea Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR).

 

BIBLIOGRAFIE

 • Legislatie:
  • LEGEA nr. 1/2011 a Educației Naționale;
  • Regulamentul de organizare și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin ORDINUL nr. 4183/2022;
  • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii actualizat 2015;
  • Legea 319/2006, Legea securității și sănătății în muncă, Norme N.T.S. / P.S.l.
 • Tanenbaum A S., Organizarea structurată a calculatoarelor
 • Reţele locale de calculatoare – proiectare şi administrare – Adrian Munteanu, Valerica Greavu Şerban -Editura Teora
 • Windows 8 IES Special Edition- Michael Price, Editura In EasySteps Limited
 • Microsoft Office 2007 Ghid vizual rapid pentru windows, Emilian Cercel, Editura Niculescu
 • Windows XP Profesional- Rabert Cowart, Brian Knittel- EdituraTeora

 

C A L E N D A R U L  C O N C U R S U L U I

INFORMATICIAN I

Concursul se va desfășura la sediul colegiului din Arad, Calea Victoriei nr.1-3.

Etapa de concurs Data/perioada
Publicarea anunțului 31.05.2023
Înscrierea candidaților 31.05.2023 -23.06.2023  între orele 10,00-12,00
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 27.06.2023 ora 9,00
Depunere contestații 28.06.2023 între orele 11,00-13,00
Afișarea rezultatelor după contestații 28.06.2023 ora 14,00
Proba scrisă 29.06.2023 ora 10,00
Rezultatele probei scrise 30.06.2023 ora 14,00
Depunerea contestații probă scrisă 03.07.2023 între 9,00-12,00
Rezultatele după contestații 04.07.2023 ora 14,00
Proba practică 05.07.2023 ora 10,00
Rezultate probă practică 06.07.2023 ora 14,00
Depunere contestații probă practică 07.07.2023 între orele 9,00-12,00
Rezultate după contestații 07.07.2023 ora 14,00
Probă interviu 10.07.2023 ora 10,00
Afișare rezultate interviu 10.07.2023 ora 14,00
Depunere contestații 11.07.2023 între orele 9,00-12,00
Afișare rezultate 12.07.2023 Afișare rezultate finale

 

0,5 post îngrijitor curățenie

A N U N Ţ

Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad scoate la concurs:

 0,5 post îngrijitor curățenie

Concursul va avea loc în data de 02.05.2023 ora 10 00

 • – proba scrisă în data de 02.05.2023 ora 10,00
 • – interviul în data de 02.05.2023 ora 12,00
 • – proba practică în data 02.05.2023 ora 13,00

la sediul Colegiului Naţional „Vasile Goldiş” Arad, Calea Victoriei nr.1-3.
Înscrierile se pot face la secretariatul şcolii în fiecare zi de luni până vineri între orele 10 00 -12 00 până la data de 19.04.2023.
Condiţii generale:

 • Studii generale/medii
 • Vechime în specialitate nu necesită

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Cerere de înscriere la concurs
 • Copia actului de identitate
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale specializării
 • Copia carnetului de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă
 • Cazier juridic
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
 • Curriculum vitae
 • Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Concursul constă în:

 • Selecţia dosarelor
 • Proba scrisă
 • Interviul
 • Probă practică

Tematica:

Pentru postul de îngrijitor curățenie
1. LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE: – Cap.II – Normegenerale de conduităprofesională a personalului contractual, art.7,
2. LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ” (ART.247 – ART.252)
3. CURĂȚAREA ȘI DEZINFECȚIA
4. INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE

Cum te poti proteja impotriva gripei

Mesaj de la conducerea școlii:

Având în vedere situația epidemiologică actuală, triajul zilnic se realizează de către părinți, acasă, iar cadrele didactice efectuează un triaj observațional zilnic, trimițând la cabinetul medical copiii care prezintă simptome respiratorii. Vă rugăm să nu trimiteți copiii la școala daca au febra, dureri de cap, de gât sau tuse.

ANUNT POSTURI

A N U N Ţ

Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad scoate la concurs:

 • 1  post îngrijitor curățenie  
 • 1 post muncitor calificat – electrician
 • 1 post supraveghetor de noapte în caminul internat

Concursul va avea loc în data de 08.09.2022 ora 10:00 

 • afișarea rezultatelor în urma verificării dosarelor  2.09.2022
 • proba scrisă   în data de 08.09.2022 ora 10:00
 • interviul în data de 08.09.2022  ora 12:00
 • proba practică în data 08.09.2022 ora 13:00

 la sediul Colegiului Naţional „Vasile Goldiş” Arad, Calea Victoriei nr.1-3. 

Înscrierile se pot face la secretariatul şcolii în fiecare zi de luni până vineri între orele 10:00-12:00 până la data de 30.08.2022.

Condiţii generale:

 • Studii generale/medii
 • Vechime în specialitate nu necesită

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Cerere de înscriere la concurs
 • Copia actului de identitate
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale specializării
 • Copia carnetului de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă 
 • Cazier juridic
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
 • Curriculum vitae
 • Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Concursul constă în: 

 • Selecţia dosarelor 
 • Proba scrisă  
 • Interviul
 • Probă practică

Tematica: Pentru postul de îngrijitor curățenie

 1. LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE: – Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7
 2. LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ” (ART.247 – ART.252) 
 3. CURĂȚAREA ȘI DEZINFECȚIA
 4. INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE.

Tematica: Pentru postul de muncitor

 1. Legea nr. 319 / 2006 – a securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările și  completările ulterioare, cap.IV – obligațiilelucrătorilor;
 2. Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice: – cap.II – norme generale de conduită professională a personalului contractual, art.7,
 3. Legea 53 / 2003 actualizată – codul muncii ,,răspunderea disciplinară” (art.247 – art.252) 

Tematica: Pentru postul de supraveghetor de noapte

 1. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
 2. Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicat 2014 , Capitolul II Drepturile copilului
 3. Legea nr. 319 / 2006 – A securității și sănătății în muncă, actualizată  cu Modificările și completările ulterioare,  Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor;
 4. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor Secțiunea a 6-a: Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului

 

Scoala Europeana

de pe site-ul Ministerului Educației:

... Reluată după o întrerupere de doi ani provocată de pandemia de Covid-19, 
competiția națională „Școală Europeană” este una dintre inițiativele
Ministerului Educației pe care instituțiile europene o recunosc 
drept exemplu de bune practici în privința implementării 
și dezvoltării politicilor europene din domeniul educației.

La ediţia curentă s-au înscris 131 de unităţi de învăţământ preuniversitar din 36 de județe și din Municipiul București.

Pe primele 5 locuri s-au clasat Școala Gimnazială „George Vâlsan” din Amara (196 de puncte),

Liceul de Arte „Ionel Perlea” din Slobozia (195 de puncte), Școala Gimnazială nr. 10 Suceava (193 de puncte),

Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret (191 de puncte) și Școala Gimnazială „Constantin Parfene” din Vaslui (190 de puncte).

Rezultatele complete sunt disponibile aici.

 

În funcţie de judeţele de provenienţă, se înregistrează următoarea distribuţie a celor 90 de şcoli câştigătoare:

Bucureşti – 11,  Suceava și Dolj – câte 9, Iaşi – 6, Gorj – 5, Cluj, Timiş, Bihor şi Vaslui – câte 4, Buzău, Dâmboviţa, Ialomiţa şi Prahova – câte 3,

Botoşani, Constanţa, Călăraşi, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov, Maramureş, Neamţ – câte 2,

Arad, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Covasna şi Olt – câte una.

 

Pe lângă Certificatul „Şcoală Europeană” 2022, fiecare școală premiată beneficiază și de suma de 5.000 lei,

utilizabilă pentru dotarea instituției. Decizia privind bunurile achiziţionate aparţine conducerii fiecărei unităţi de învățământ.

Activităţile/proiectele/programele luate în considerare la ediția din acest an au fost cele desfășurate în perioada septembrie 2019 – iulie 2022, respectiv:

a) derulate de școli prin programele de educație și formare profesională gestionate în Uniunea Europeană de Comisia Europeană, Parlamentul European sau alte instituții europene: Erasmus+, e-Twinning, Școli-ambasador ale Parlamentului European, Euroscola, Lider European, EuroQuiz etc.;

b) derulate de școli în parteneriat cu ambasade, universități și școli din Uniunea Europeană, companii europene, asociații profesionale europene, ONG–uri cu scop educațional/de formare profesională care activează la nivel european etc.;

c) finanțate din fonduri structurale, în care școala este aplicant sau partener.

 

Evaluarea candidaturilor s-a realizat pe baza următoarelor criterii:

 

 1. coerenţa activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor europene cu politica generală a unităţii şcolare
 2. integrarea activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor europene în programul curent al şcolii
 3. performanțele școlare reflectate în rezultatele elevilor
 4. asigurarea egalităţii de şanse și facilitarea accesului la educație
 5. continuitate şi constanţă în derularea de activităţi/proiecte/programe europene
 6. strategie şi modalităţi de implementare și evaluare
 7. strategie şi modalităţi de valorizare (diseminare şi exploatare a rezultatelor/produselor)
 8. dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei prin activităţile de cooperare europeană
 9. calitatea și coerența documentelor de candidatură (documentele manageriale pentru perioada 2019 – 2022, formularul de candidatură și portofoliul ilustrativ).

 

Certificatul „Școală Europeană” este valabil trei ani, la finalul cărora școala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obținut. Astfel, pentru menținerea titlului, pe lângă un management coerent și performant, școlile trebuie să dezvolte noi proiecte de parteneriat școlar cu unități similare din Europa. Obținerea titlului de „Școală Europeană” conferă recunoaștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale, iar eforturile depuse pentru menținerea titlului obținut denotă un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi și noi proiecte, ceea ce conduce la o îmbunătățire a managementului școlar și la dezvoltarea unei culturi organizaționale solide.

 

Prin această inițiativă, lansată în 2004, Ministerul Educației încurajează și motivează participarea unităților de învățământ preuniversitar din România la programele europene din domeniul educației și formării profesionale (Socrates 1997-2006, LifelongLearning 2007-2013, Erasmus+ 2014-2020 și Erasmus+ 2021-2027) și contribuie la dezvoltarea mobilității internaționale și la schimbul intercultural, obiective asumate pentru construirea Spațiului European al Educației.

 

La cele 17 ediții ale competiției naționale „Școală Europeană” (2004-2022) au participat 2.290 de unități de învățământ din toate județele țării, 952 dintre acestea primind certificatul și trofeul „Școală Europeană”. Impactul pe care această competiție l-a avut asupra comunităților educaționale, în toți acești ani, a făcut din această inițiativă a Ministerului Educației o competiție de elită.

 

Mențíonăm că la acestă ediție Colegiul Național Vasiel Goldiș a fost singura instituție din județul Arad care a primit această distincție.

Ordin comun al Ministerului Educației (nr. 3.076/01.02.2022) și al Ministerului Sănătății (nr. 212/01.02.2022)

Prin odinul de ministru comun ME – MS nr. 3.076/212/2022, aprobat și publicat în Monitorul Oficial data de 1 februarie 2022, sunt introduse 4 modificări în ordinul-cadru comun nr. 5.338/2.015/2021:

 • La apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive la nivelul unei clase/grupe de studiu, cursurile cu prezență fizică la nivelul clasei/grupei respective se suspendă pentru o perioadă de 5 zile, începând cu ziua următoare confirmării celui de-al treilea caz. Măsura suspendării la nivelul grupei/clasei este dispusă prin decizie a consiliului de administrație al unității de învățământ
 • La data suspendării cursurilor pentru 50% din totalul grupelor/claselor se suspendă activitatea cu prezența fizică la nivelul întregii unități de învățământ, pentru o perioadă de 5 zile. Măsura suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărâre a CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB.
 • Preșcolarii/Elevii cu care cazul/cazurile confirmat(e) din rândul acestora a/au interacționat în mod frecvent vor fi carantinați timp de 5 zile. Preșcolarii/Elevii aflați în perioada de 90 de zile ulterioare izolării ca urmare a confirmării pozitive pentru virusul SARS-CoV-2 nu sunt considerați suspecți de a fi infectați sau purtători ai unui agent înalt patogen și nu li se aplică măsura de carantină.
 • Preșcolarul/Elevul care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau NAAT/RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore, reia cursurile cu prezență fizică după 7 zile, pentru cei care nu sunt vaccinați cu schemă completă și pentru cei trecuți prin boală de mai mult de 90 de zile, respectiv după 5 zile, pentru cei care sunt vaccinați sau trecuți prin boală în perioada ultimelor 90 de zile, de la data rezultatului pozitiv obținut la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă.

Documentul este disponibil ► aici în format pdf.