Proba Bilingv engleza

Proba de verificare a cunostiintelor de limba engleza pentru admitrea in anul scolar 2023-2024 la clasele cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv.

data: 17 mai 2023

ora: 13:00

locatie: Colegiul National Vasile Goldis ARAD, Calea Victoriei 1-3

Scoala Gimnaziala Aron Cotrus ARAD, Strada Petru Rares 20

 1. Elevii vor avea acces in salile de concurs in intervalul orar 12:00-12:30. Accesul este permis pana la momentul distribuirii subiectelor. Repartitia pe sali este afisata la intrarea in scoala.
 2. Pentru identificare, elevii vor avea asupra lor cartea de identitate sau carnetul de lev, cu poza, vizat pe anul in curs
 3. Rezultatele se afiseaza, luni 22 mai 2023, la unitatea scolara unde au sustinut proba, la ora 10:30
 4. Eventualele contestatii, doar pentru proba scrisa, se pot depune in 22 mai 2023, pana la ora 12:00, la scoala de provenienta
 5. Rezultatele finale in data de 26 mai 2023

Say Yes to STEM

STEM education is more than a school subject, or the periodic table, or the properties of waves. It is an approach to the world, a critical way to understand and explore and engage with the world, and then have the capacity to change that world …

—Barack Obama

 

Argument:

STEM Discovery Campaign 2023 este o inițiativă internațională comună, care invită proiectele, organizațiile și școlile din Europa și din întreaga lume să sărbătorească cariere și studii în domeniile Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică (STEM). Tema pentru campania STEM Discovery Campaign 2023 este STEM identities. Identitatea STEM joacă un rol important în succesul unui individ în mediile educaționale, obiectivele și orientarea în carieră. Dezvoltarea unei identități STEM crește probabilitatea ca elevii/studenții să dezvolte competențe științifice, iar unii  dintre ei putând  să urmeze o carieră STEM.

 

Obiective: 

 

Obiectiv fundamental: 

Educaţia ştiinţifică a tinerilor, prin identificarea sferei de interes a acestora, conştientizarea rolului pe care îl au elevii în societate şi formarea unor competenţe şi aptitudini de implicare în acţiuni de sensibilizare a opiniei publice privind educația STEM, conştientizarea elevilor cu privire la impactul pozitiv al folosirii inteligente a energiei și al datelor în domeniul construcțiilor de autovehicule și alte domenii industriale.

 

Obiective specifice:

 • Stimularea comportamentului participativ prin trecerea de la achiziţia pasivă şi conformistă la acţiunea transformatoare, trecerea de la „a învăţa să şti”, la „a învăţa să faci”;
 • Modelarea personalităţii elevilor, ţinând seama de potenţialul educativ al învăţământului – informal sau de timp liber;
 • Evaluarea calităţii informaţiei ştiinţifice, pe baza surselor şi a metodelor care au generat-o, în contextul evoluţiei umanităţii;
 • Determinarea valorii de adevăr în anumite contexte date;
 • Consolidarea relaţiilor interpersonale, dezvoltarea spiritului de echipă, dezvoltarea abilităţilor de comunicare.

 

Beneficiari direcți:

 • Studenții Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, elevii Colegiului Național „Vasile Goldiș” Arad și ai Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad.
 • Profesorii implicați în activitate:

 

Beneficiari indirecți:

 • Părinții elevilor;
 • Comunitatea locală

 

Activități propuse pentru realizarea proiectului:

 • Workshop desfășurat la Facultatea de Științe Exacte;
 • vizită de lucru la Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare în Științe Tehnice și Naturale 
 • vizualizarea unor fenomene deosebite;
 • conştientizarea elevilor cu privire la impactul pozitiv al educației STEM;
 • realizarea unei paralele între studiile care pot fi urmate și beneficiile acestora pentru cei care doresc să aprofundeze educația STEM.

 

Mijloace necesare:

 • materiale necesare activităților propuse; aparat de fotografiat.

 

Evaluare:

Prin intermediul proiectului se va stimula comportamentul participativ al elevilor, capacitatea lor de a se angaja în acţiuni, de a interacţiona la nivelul grupurilor din şcoală, având posibilitatea să-şi valorifice propriile cunoştinţe, să-şi manifeste dorinţa de comunicare, să-şi dezvolte imaginaţia, disponibilitatea în plan afectiv şi social.

 

Concursul de Matematică și Informatică ”Caius Iacob”

A XIII-a ediție a Concursului de Matematică și Informatică ”Caius Iacob” 

Se va desfășura în Complexul M al Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad pe următoarele secțiuni:

 • Matematică:
  •  RAȚIONAMENT MATEMATIC (clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a)
  •  TEHNICĂ MATEMATICĂ (clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a)
 • Informatică:
  •  PROGRAMARE (clasele a XI-a și a XII-a)
  •  TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI (clasele a XI-a și a XII-a)

 

Programul concursului:

 • Luni, 08.05.2023, ora 13, RAȚIONAMENT MATEMATIC și TEHNICĂ MATEMATICĂ (clasele a XI-a și a XII-a) în Amfiteatrele A1 și A2;
 • Marți, 09.05.2023, ora 13, RAȚIONAMENT MATEMATIC și TEHNICĂ MATEMATICĂ (clasele a IX-a și a X-a) în Amfiteatrele A1 și A2;
 • Miercuri, 10.05.2023, ora 13, PROGRAMARE și TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI (clasele a XI-a și a XII-a) în laboratoarele de informatică de la etajul I.Informații privind înscrierea la concurs, regulamentul concursului, adresele de contact pot fi găsite pe site-ul Facultății de Științe Exacte la: https://caiusiacob.uav.ro/v13

Inscriere in invatamantul primar 2023

Inscriere in invatamantul primar 2023

Numărul de locuri, aprobat prin planul de şcolarizare, pentru clasa pregătitoare, în anul şcolar 2023-2024 este de 88 locuri (patru clase

În anul şcolar 2023-2024 cursurile se desfășoară dimineața, zilnic între orele: 8,00 12,00

Unitatea noastră școlară propune elevilor săi din învățământul primar o ofertă de program „Şcoală după şcoală

 

Inscrirea in clasa pregatitoare 2023-2024 se va desfasura conform documentelor de mai jos:

 

Clasa pregătitoare

 

        

TEL VERDE : 0 800 816 257

Numarul TelVerde 0 800 816 257 este disponibil incepand cu data de 1 aprilie 2013, in intervalul orar 800 – 1600, de luni până vineri​.

NOU!

Numărul de locuri, aprobat prin planul de şcolarizare, pentru clasa pregătitoare, în anul şcolar 2023-2024 este de 88 locuri (patru clase) 

2023-2024

Acte necesare

 • Cerere tip de înscriere
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
 • Dovada de vaccinare de la medicul de familie
 • Părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului

Documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale

 • are un tip de handicap
 • este orfan de unul sau ambii părinţi
 • provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial
 • are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăţământ dorită

Documente care să ateste îndeplinirea criteriilor specifice

 • adeverinţă de la locul de muncă al unuia din părinţi care are serviciul în vecinătatea şcolii
 • declaraţie pe proprie răspundere a bunicilor care au adresa din buletin în circumscripţia şcolară

  Documente disponibile

  TELVERDE I.S.J. ARAD 0 800 816 257
  în intervalul orar 8,00 – 16,00, de luni până vineri.
  Site-ul ISJ Arad – www.isjarad.ro, secțiunea Înscrierea în învățământul primar 2023


  Imagini


  ARHIVA

  2022-2023


  Anunțuri înscriere în clasa pregătitoare anul școlar 2021-2022

  ORDIN nr. 3.473 din 10 martie 2021_aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022

   

   

   

  Simulare BAC 2023

  Informații organizatorice

  • Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.

  • Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore (pentru elevii din clasele terminale de liceu) – din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

  Discipline

  • Probe scrise examen bacalaureat: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie

  Subiecte

  Subiectele sunt elaborate pe baza conţinuturilor şi competenţelor asociate acestora, conform programelor.

   

  Obiectivele simulării

  • familiarizarea elevilor cu rigorile unui examen real & optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale

  IMPORTANT! 

  Rezultatele obținute de elevi la simulare sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care acestea s-au desfășurat, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare în perspectiva examenelor din vară.

  Rezultatele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

  Repartizarea pe sali:

  Știinta ca o joacă 2023

  Concurs Național „Știinta ca o joacă ” detalii finale

  de la colegele noastre:

  Buna ziua!

  Având în vedere că suntem pe ultima sută de metri și dăm startul concursului național „Știința ca o joacă”, vă atașăm invitația oficială la deschiderea festivă de vineri, 24 martie, orele 13 și revenim cu unele precizări:
   – concursul  de matematică și științele naturii se va desfășura vineri și sâmbătă, fizic la Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului Arad (fostul Liceu Hidro) de pe Strada Ioan Flueraș, Nr. 10C (atașăm o harta cu locația liceului);
   – concursul de abilități practice se va desfășura sâmbătă la Palatul Copiilor Arad, de pe Bulevardul Revoluției Nr. 69;
  – pentru secțiunile de matematică și științele naturii vă atașăm orarul probelor în funcție de clasa concurentilor. Este același program cu cel primit de dumneavoastră pe săli, doar defalcat pe fiecare clasă.
  Pentru orice nelămuriri, ne puteti contacta telefonic:
  Alina Lazăr 0723 206 671
  Lidia Both 0728271611
  Vă așteptăm !

  CONCURS NAȚIONAL INTERDISCIPLINAR „ȘTIINȚA CA O JOACĂ”

  Program concurs direct

  CLASA 0

  • Matematică + Științe SÂMBĂTĂ 25 martie, orele 10-12
  • Matematică SÂMBĂTĂ 25 martie, orele 12-13
  • Științe SÂMBĂTĂ 25 martie, orele 12-13

   

  CLASA I

  • Matematică + Științe SÂMBĂTĂ 25 martie, orele 10-12
  • Matematică SÂMBĂTĂ 25 martie, orele 12-13
  • Științe SÂMBĂTĂ 25 martie, orele 12-13

   

  CLASA a II-a

  • Matematică + Științe VINERI 24 martie, orele 16-18
  • Matematică VINERI 24 martie, orele 16-17
  • Științe VINERI 24 martie, orele 16-17

   

  CLASA a III-a

  • Matematică VINERI 24 martie, orele 16-17
  • Științe VINERI 24 martie, orele 16-17

   

  CLASA a IV-a

  • Matematică + Științe VINERI 24 martie, orele 16-18
  • Matematică VINERI 24 martie, orele 16-17
  • Științe SÂMBĂTĂ 25 martie, orele 10-11 / 11-12

   

  CLASA a V-a

  • Matematică + Științe VINERI 24 martie, orele 14-16
  • Matematică VINERI 24 martie, orele 14-15
  • Științe VINERI 24 martie, orele 14-15

   

  CLASA a VI-a

  • Matematică + Științe VINERI 24 martie, orele 14-16
  • Matematică VINERI 24 martie, orele 14-15
  • Științe VINERI 24 martie, orele 14-15

   

  CLASA a VII-a

  • Matematică + Științe VINERI 24 martie, orele 14-16
  • Matematică VINERI 24 martie, orele 14-15
  • Științe VINERI 24 martie, orele 14-15

   

  CLASA a VIII-a

  • Matematică + Științe VINERI 24 martie, orele 14-16
  • Matematică VINERI 24 martie, orele 14-15
  • Științe VINERI 24 martie, orele 14-15

   

  LICEU

  • Matematică + Științe VINERI 24 martie, orele 14-16
  • Matematică VINERI 24 martie, orele 14-15
  • Științe VINERI 24 martie, orele 14-15

   

  Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului Arad

  Anti-Bullying

  Încă un premiu I pentru elevii talentați ai CNVG Arad!

  Da, încă un proaspăt premiu I pentru goldișenii noștri inspirați și talentați! Felicităm cu mare bucurie echipajul Grupului de acțiune Anti-Bullying al CNVG Arad care a participat astăzi, 14 martie 2023, la etapa județeană a concursului Anti-Bullying găzduit de Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară.

  Format din șapte elevi inimoși și coordonați de către Dr. Prof. Laura-Lia Bălaj, echipajul Anti-Bullying de la Colegiul Național Vasile Goldiș Arad a câștigat astăzi premiul I la concursul județean, fiind cotat ca cel mai bun dintre cele opt echipaje aparținând altor licee din oraș. Cu (deja) o pregătire solidă în domeniul prevenirii Bullying-ului și cu o prezentare PowerPoint excelentă, completată de admirabilul și impresionantul discurs al elevei Ana-Maria Berzovan (din clasa a XII-a E), susținut cu abilitate și pasiune în colaborare cu talentatul elev Alexandru-Emanuel Guran (clasa a XII-a E), echipa noastră a reușit să impresioneze juriul și să câștige acest prestigios premiu.

  Pentru a obține acest succes, echipa Anti-Bullying CNVG Arad a muncit din greu în ultima vreme, pregătindu-se cu atenție pentru acest concurs. Toți acești elevi merituoși au înțeles cu adevărat importanța combaterii Bullying-ului în școli (dar și a muncii în echipă deopotrivă) și și-au dedicat timpul și eforturile pentru a dezvolta o prezentare PowerPoint inovatoare și relevantă, care a făcut, cu siguranță, diferența pe plan județean.

  Presărată cu jocuri de rol privitoare la formele de influențare a publicului tânăr, la ce anume înseamnă să persuadezi, să manipulezi, să influențezi pe celălalt, să realizezi o propagandă pe plan politic sau religios, să dezinformezi, să practici Trolling-ul și nu numai, frumoasa prezentare susținută de către elevii noștri Ana-Maria Berzovan și Alexandru Guran a demonstrat încă o dată că vorbim despre doi prezentatori cu adevărat carismatici. Amintim aici că și anul trecut echipajul nostru Anti-Bullying a obținut un binemeritat loc II la etapa județeană. Coordonați cu implicare de către doamna profesoară Laura-Lia Bălaj, Ana și Alexandru au reușit să atragă întreaga atenție a juriului și să comunice mesajul Anti-Bullying al echipei noastre cu o putere și o pasiune extraordinară. În plus, echipa a fost apreciată și pentru capacitatea sa de a evidenția soluțiile la problemele de Bullying, ca și pentru prezentarea de soluții practice și inovatoare pentru combaterea acestui fenomen.

  Felicităm, așadar, întreaga echipă a CNVG Arad cu acest frumos prilej și dorim elevilor noștri să ne reprezinte cu succes și la următoarea etapă, cea regională, din data de 1 aprilie 2023!

  Bravo, Ana-Maria Berzovan (clasa a XII-a E), Alexandru-Emanuel Guran (clasa a XII-a E), Rebecca Maya Popescu (clasa a X-a C), Patricia Tifana Piștea (clasa a X-a C), Claudiu-Mihăiță Botaș (clasa a IX-a E), Vlad Cristian Gorcan (clasa a XI-a A), Claudiu Norbert Varga (clasa a IX-a A)!

  Suntem mândri de voi!

   

  Muzeu Arad

  Scrisul pe axa timpului

  Între 28 februarie și 3 martie 2023, s-a desfășurat la Complexul Muzeal Arad, la inițiativa profesorilor logopezi de la CJRAE Arad, în frunte cu prof. Cristina Anamaria Flavia, acțiunea educativă interactivă ”Scrisul pe axa timpului”.

  Și elevii clasei a IV-a C, coordonați de prof. Truță Anca Mariela, au participat la aceste lecții interactive. Astfel, copiii au aflat despre primele scrieri rupestre, despre alfabetul chirilic, grec sau latin, despre scrierea Braille și despre codul Morse.

  Dacă prima parte a acestui proiect s-a desfășurat în sala de prezentare a istoriei scrisului, a doua parte a reprezentat punctul forte, momentul interactiv de care s-au bucurat din plin elevii noștri, prin participarea la ateliere de scriere în alfabetul Braille, prin dactilografierea la mașini vechi de scris, prin descoperirea de coduri și prin încercarea de a-și scrie propriul nume cuneiform.

  OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE: GREACA VECHE, LATINĂ

  de la ISJ

  OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE: GREACA VECHE, LATINĂ – etapa județeană se va desfășura pe data de 5 martie 2023, la Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad.
  Elevii vor avea acces în sălile de concurs în intervalul orar 9:00 – 9:30, având asupra lor un document de identitate (cartea de identitate sau carnetul de elev cu poză, vizat pentru anul în curs). Accesul participanților în săli este permis până în momentul distribuirii subiectelor.
  Proba de concurs începe la ora 10:00.
  Profesorii supraveghetori se vor prezenta la Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad, la ora 8:30.
  Profesorii evaluatori se vor prezenta la Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad, la ora 13:00.
  Va fi permis accesul cu autovehiculul pentru profesorii supraveghetori și evaluatori în curtea unității de învățământ.

  Persoană de contact: prof. Kuschausen Cristina Teodora – 0743172547
  Inspectoratul Școlar Județean Arad