Atestate

Informatică

Anunț susținere atestat

COMISIA DE EXAMINARE PENTRU OBŢINEREA ATESTATULUI PROFESIONAL de către absolvenţii claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică intensiv informatică  propusă de  Consiliul de administraţie în şedinţa din 11 aprilie 2016,  conform Art.9 alin.1 din O.M.E.C.I. nr. 4843/27.08.2009 are următoarea componenţă:

 * Preşedinte – Duca Diana – director
 * Vicepreşedinte – desemnat de I.S.J. Arad
 * Secretar – Bodea Carla – prof. info    – responsabil catedră info
 * Membri:    – Şoica Codruţa – prof. info    
 * Hanţiu Adrian – prof. info

Data şi ora susţinerii atestatului de limbă engleză: 17 mai 2016, ora 13

D I R E C T O R,
Prof. Bocăniciu Eugen