Atestate

Limba engleză

Anunț susținere atestat

COMISIA DE EXAMINARE PENTRU OBŢINEREA ATESTATULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ de către absolvenţii claselor de studiu intensiv şi bilingv al limbii engleze  propusă de  Consiliul de administraţie în şedinţa din 11 aprilie 2016,  conform Art.9  din O.M.E.C.I. nr. 4853/31.08.2009 are următoarea componenţă:


 * Preşedinte – desemnat de I.S.J. Arad
 * Vicepreşedinte -Duca Diana – director adjunct
 * Secretar – Morovan Monica – prof. eng.    – responsabil catedră limbi moderne
 * Membri:    – Alda Cristina – prof. eng.
                  Belei Cristina – prof. eng.
    
Data şi ora susţinerii atestatului de limbă engleză: 19 mai 2016, ora 12

D I R E C T O R,
Prof. Bocăniciu Eugen