Examenul național de bacalaureat 2021

CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2021

Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.453/31.08.2020, privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2021

Sesiunea iunie – iulie 2021

31 mai – 4 iunie 2021 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2021 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

14-16 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

16-17 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

18-23 iunie 2021 Evaluarea competențelor digitale – proba D

23-25 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

28 iunie 2021 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

29 iunie 2021 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

30 iunie 2021 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

1 iulie 2021 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

5 iulie 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea
contestațiilor în intervalul orar 12,00 – 18,00

6 – 9 iulie 2021 Rezolvarea contestațiilor

9 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august – septembrie 2021

19 – 26 iulie 2021 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților
care au promovat examenele de corigențe

16 august 2021 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

17 august 2021 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

18 august 2021 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

19 august 2021 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

23-24 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română –
proba A

25 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă –
proba B

26 – 27 august 2021 Evaluarea competențelor digitale – proba D

30 – 31 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională –
proba C

31 august 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea
contestațiilor (orele 12,00 – 18,00)

1- 3 septembrie 2021 Rezolvarea contestațiilor

3 septembrie 2021 Afișarea rezultatelor finale

ORDIN

privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2021

Având în vedere:
– prevederile art. 77 alin. (5) și ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educației naționale
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
– prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor),,… [citeste mai mult]

 

Bacalaureat

Legislație