Bacalaureat

Legislație

 CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2016
Sesiunea iunie-iulie 2016

30 mai – 3 iunie 2016

Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

3 iunie 2016

Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

13 - 15 iunie 2016

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

15 - 17 iunie 2016

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

21 – 24 iunie 2016

Evaluarea competenţelor digitale – proba D

27 iunie - 1 iulie 2016

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

4 iulie2016

Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

5 iulie 2016

Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

6 iulie 2016

Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

8 iulie 2016

Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

12 iulie 2015

Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)

12 iulie 2015

Depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)

13 -15 iulie 2015

Rezolvarea contestaţiilor

16 iulie 2015

Afişarea rezultatelor finale