CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022-2023

  • 6-9 iunie 2023 Înscrierea la evaluarea naţională
  • 9 iunie 2023 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 19 iunie 2023 Limba şi literatura română – probă scrisă
  • 21 iunie 2023 Matematică – probă scrisă
  • 22 iunie 2023 Limba şi literatura maternă – probă scrisă
  • 28 iunie 2023 (până la ora 14.00) Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor
  • 28 iunie 2023 (ora 16.00-ora 19.00)-
  • 29 iunie 2023 (ora 8.00-ora 12.00) Depunerea contestaţiilor
  • 29 iunie-4 iulie 2023 Soluţionarea contestaţiilor
  • 4 iulie 2023 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

 

NOTĂ:
La solicitarea comisiilor judeţene/Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru
absolvenţii clasei a VIII-a sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale poate
aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de
afişare a rezultatelor.

 

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

  • Metodologie de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2022 – 2023 (aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.241/31.08.2022)

  • Programele de examen pentru disciplinele limba şi literatura română, matematică, limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară, limba şi literatura maghiară maternă, limba şi literatura germană maternă, limba şi literatura sârbă maternă, limba şi literatura slovacă maternă, limba şi literatura croată maternă, limba şi literatura italiană maternă, limba şi literatura rromani maternă, limba şi literatura ucraineană maternă, valabile pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2022 – 2023, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.730/2022 – disponibile ► aici.

    • În funcţie de evoluţia pandemiei de SARS-CoV-2, Ministerul Educaţiei poate aproba modificarea programelor de examen prin esenţializarea conţinuturilor acestora.

Calendar examen 2022 

Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.

Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE).

Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.