Evaluare Națională clasa a VIII-a

2022-2023

ORDIN nr. 4.730 din 18 august 2022 privind aprobarea programelor pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a

ORDIN nr. 5.241 din 31 august 2022 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022-2023

 

2020-2021

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021

Anexa la Ordinul ministrului educației și cercetării nr.5.455/31.08.2020, privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021

07 – 11 iunie 2021 Înscrierea la evaluarea națională

22 iunie 2021 Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2021 Matematica – probă scrisă

25 iunie 2021 Limba și literatura maternă – probă scrisă

29 iunie 2021 (până la ora 14:00) Afișarea rezultatelor înaintea ontestațiilor

29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) –

30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) Depunerea contestațiilor

30 iunie – 4 iulie 2021 Soluționarea contestațiilor

4 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

ORDIN

privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021

Având în vedere:

– prevederile art. 74 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 alin(3) lit. b) din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

– prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),… [citeste mai mult]

 

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016

(Anexala O.M.E.C.S. nr.5081 / 31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale
pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2015-2016)

* O R D I N U L 5 0 8 1 din 2 0 1 5
* O R D I N U L 5 0 8 1 din 2 0 1 5

ORDIN privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016 În baza prevederilor art. 94, alin. (2) lit. e) și ale art. 361 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare … [citeste mai mult]

* METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
* METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A

(anexa 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011)

Art. 1. – (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale care va fi susţinută de elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011. (2) Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a este un examen naţional şi reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial.
Art. 2. – (1) Evaluarea Naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune. (2) Atât candidaţii proveniţi din învăţământul de stat, cât şi cei din învăţământul particular au dreptul să susţină Evaluarea Naţională fără taxă. .. [citeste mai mult]