Evaluare Națională clasa a VIII-a

Legislație

CALENDARUL
de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a
în anul şcolar 2015-2016

(Anexala O.M.E.C.S. nr.5081 / 31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale
pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2015-2016)

15 - 17 iunie 2016 Înscrierea la evaluarea naţională
17 iunie 2016 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
27 iunie 2016 Limba şi literatura română - probă scrisă
28 iunie 2016 Limba şi literatura maternă - probă scrisă
29 iunie 2016 Matematica - probă scrisă
1 iulie 2016 Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
1 iulie 2016 Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)
2-4 iulie2016 Rezolvarea contestaţiilor
5 iulie 2016 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

ORDIN privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016 În baza prevederilor art. 94, alin. (2) lit. e) și ale art. 361 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare … [citeste mai mult]

(anexa 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011)

Art. 1. – (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale care va fi susţinută de elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011. (2) Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a este un examen naţional şi reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial.
Art. 2. – (1) Evaluarea Naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune. (2) Atât candidaţii proveniţi din învăţământul de stat, cât şi cei din învăţământul particular au dreptul să susţină Evaluarea Naţională fără taxă. .. [citeste mai mult]