CALENDARUL

de administrare a evaluărilor naţionale

la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2022-2023

1. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a – EN II:

 • Scris – Limba română9 mai 2023
 • Scris – Limba maternă9 mai 2023
 • Citit – Limba română10 mai 2023
 • Citit – Limba maternă10 mai 2023
 • Matematică11 mai 2023
 • Scris-Citit – Limba română pentru minorităţile naţionale12 mai 2023

2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:

 • Limba română16 mai 2023
 • Matematică17 mai 2023
 • Limba maternă18 mai 2023

3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:

 • Limbă şi comunicare24 mai 2023
 • Matematică şi Ştiinţe ale naturii25 mai 2023