Misiunea

Misiunea exprimă menirea şi raţiunea de a fi a şcolii şi reprezintă justificarea existenţei ei într-un anumit context educaţional şi comunitar.

Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” îşi propune modelarea personalităţii elevilor prin:

  1. pregătirea curriculară performantă a lor, astfel încât la concursurile şcolare precum şi la examenele de testare naţională, bacalaureat şi admitere la instituţiile de învăţământ superior să obţină rezultate foarte bune;
  2. cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral – civice, a respectului faţă de natură şi mediu înconjurător;
  3. educarea în spiritul respectului faţă de comunitatea locală şi formarea conştiinţei necesităţii aportului la dezvoltarea comunităţii în care s-au format;
  4. dezvoltarea ataşamentului faţă de trecutul istoric, de tradiţii, de valorile naţionale;
  5. însuşirea valorilor fundamentale ale culturii europene şi universale şi dezvoltarea conştiinţei apartenenţei la comunitatea europeană;
  6. formarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii, al construcţiei unei societăţi deschise şi democratice.


Viziunea

Viziunea reprezintă imaginea ideală a ceea ce îşi doreşte şcoala să realizeze în viitor

logo transparent
Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” îşi propune să reprezinte o unitate şcolară de referinţă în cadrul sistemului de învăţământ arădean şi a comunităţii locale, în care să existe un proces instructiv-educativ de calitate şi performant şi o bază didactico-materială modernă, la standarde europene.

Istoric

Prezentare scoala …

Prezentare oras …

Locatie

Clădirea VASILE GOLDIȘ – Calea Victoriei, Nr. 1-3 (lângă Spitalul Judeţean)

Clădirea IOAN SLAVICI – B-dul Stefan Augustin Doinaș, nr.33-37 (lângă Consiliul Judeţean)