Baza legislativă


mai multe Ordine, Hotarari, Legi in lista de mai jos


  • Ordin nr. 5.152/30.08.2021 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2021 – 2022
  • Ordin nr. 5.151/30.08.2021 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat – 2022 (+ anexă: calendar examen)
  • Ordin nr. 5.150/30.08.2021.privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 – 2023
    • Anexe 1 + 2 + 4 + 5 
    • Anexa nr. 3:  Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale
  • Ordin nr. 5.149/30.08.2021 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2021 – 2022 (+ anexă: calendar examen)