Înscrieri clasa a IX-a

– anunțuri –

ANUNȚ

Conform  OMEN nr. 5082/31.08.2015  Anexa nr.1 și OMECTS nr.4802/31.08.2010, Anexa I, Art.53. alin. (1) ,(2),(3).

În perioada 21 iulie – 29 iulie 2016 ,absolvenții depun ,la unitățile școlare la care au fost declarați admiși , dosarele de înscriere,cuprinzând actele de studii în original.

Acte necesare pentru înscrierea în clasa a  IX-a :

  1. cerere  de înscriere  ( tip, de la școală ):
  2. carte de identitate ( dacă este cazul ) și certificatul de naștere ,în copie legalizată ;
  3. adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a ;
  4. foaia matricolă pentru clasele a V-a  – a VIII-a ( cu calculul mediei generale );
  5. fișa medicală ;
  6. elevii care optiază pentru clasele cu limba engleză  intensiv și au susținut testul de limba engleză, vor  anexa ( nu este obligatoriu ! )  rezultatul acestuia , în copie xerox ;
  7. folie .

ORARUL ÎNSCRIERILOR

21 – 22 iulie 2016 , între orele 9:00 – 15: 00

25 – 29 iulie 2015  , între orele 9:00 – 15:00

Notă candidații care în periada menționată, nu își depun dosarele de înscriere ,se consideră retrași,iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate.

 

Director ,
prof. Eugen BOCĂNICIU