ERASMUS+

După cele două proiecte Erasmus + pe care Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad le derulează în acest moment – A School 3.0 – având ca parteneri: Grecia, Italia, Turcia, Polonia și Save the nature –Save your LIFE”, având ca parteneri: Olanda, Italia, Turcia, Spania, iată-ne în acest moment cu un nou proiect Erasmus câștigat. Este vorba de un proiect Erasmus VET 2022-1-RO01-KA122-VET-000079338, „ABILITĂȚI PRACTICE PENTRU VIITORII ANALIȘTI PROGRAMATORI”. Programul de mobilitate pentru formare profesională se va desfășura în două fluxuri – un flux pentru clasele a XI-a și un flux pentru clasele a X-a, toți elevii provenind de la speializarea matematică-informatică.

 

Erasmus+ APpVAp

    Colegiul Naţional „Vasile Goldiș” Arad este beneficiarul proiectului ERASMUS+ 2022-1-RO01-KA122-VET-000079338 „Abilități practice pentru viitorii analiști programatori” Colegiul Naţional …

Proiectul se adreseaza unui grup de 30 de elevi – 14 din clasa a X-a si 16 din clasa a XI-a, specializarea matematică – informatică, intensiv informatică, elevi care la sfârșitul studiilor vor obţine calificarea de ajutor analist programator. Acești elevi vor efectua, prin plasament, cele 60 de ore de pregatire practica specifice orelor de laborator prevăzute de programa de informatică (aprox. 50% din totalul acestora pentru cl.a X-a, respectiv 45% pentru cl.a XI-a). Sub îndrumarea tutorilor din Spania și Cipru, participanții vor efectua: realizarea de pagini web utilizând elemente de baza ale codului HTML, elementele de design din CSS, modalitățile prin care putem realiza un site responsive, utilizarea platformei Bootstrap, prezentarea si aplicarea elementelor de programare JavaScript, principiile programarii orientate obiect, implementarea programelor care folosesc structurile de date.

Dintre obiectivele acestui proiect, amintim: Crearea si dezvoltarea competentelor, cunoștințelor și abilităților practice în domeniul IT, pentru 30 de elevi din clasele a X-a și a XI-a, prin crearea de proiecte/programe care corespund standardelor din domeniul IT; Dezvoltarea personală a celor 30 de participanți prin formarea unui comportament profesional, sporirea adaptabilității la medii socio-culturale noi, perfecționarea utilizării limbii engleze; Valorificarea oportunităților de colaborare și parteneriat transnațional cu firme europene din domeniul IT, prin care școala se adaptează la cerințele de pe piața muncii și să faciliteze mobilitatea.

Selecția celor 30 participanti (+3 rezerve pentru fiecare clasă), dintr-un grup țintă total de 114 elevi  (din actualele cl. a IX și a Xa) s-a desfașurat în săptămâna 17-20 octombrie 2022, în urma unui concurs.

 

 

 

 


ANUNȚ SELECȚIE ELEVI
Pentru Proiectul Erasmus+
2022-1-RO01-KA122-VET-000079338
ABILITĂȚI PRACTICE PENTRU VIITORII ANALIȘTI PROGRAMATORI

 1. LOCAȚIA ȘI PERIOADA
  Programul de mobilitate pentru formare profesională se desfășoară în două fluxuri. Astfel:
  Flux ISPANIA – GRANADA20.02. 2023 (cu plecare în 19.02.2023) – 03.03.2023 (cu întoarcere în 04.03.2023) – 16 elevi cl. a XI-a, profil matematică informatică și 2 profesori însoțitori
  Flux IICIPRU – PAPHOS24.04.2023 (cu plecare în 23.04.2023) – 05.05.2023 (cu întoarcere în 06.05.2023) – 14 elevi cl. a X-a, profil matematică-informatică și 2 profesori însoțitori
 2. CRITERII DE SELECŢIE ALE CANDIDAŢILOR:
  • să fie elev în clasa a X-a și a XI-a, specializarea matematică-informatică
  • respectarea termenului de înscriere a candidaților
  • scrisoare de motivatie de participare la mobilitate
  • rezultate bune la învățătură
  • atât media generală cât și media generală la informatică ≥ 8 în anul școlar 2021-2022
  • media la purtare 10
  • cunoaşterea limbii engleze la nivel european minim A2.
  • acordul părinților/susținătorilor legali de participare la mobilitate
 3. CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:
  • fișă de înscriere (Anexa 1)
  • scrisoare de motivaţie (Anexa 2)
  • CV format Europass
  • copie după actul de identitate
  • dovezi ale nivelului de formare atins (atestat prin adeverinţă eliberată de secretariatul şcolii);
  • diplome, premii, certificate obţinute;
  • acordul scris al părintelui/susținătorului legal (Anexa 3)
  • recomandarea dirigintelui (Anexa 4)
  • declarație prelucrare date personale (Anexa 5)
 4. ETAPELE SELECŢIEI:
  • Publicarea/anunţul selecţiei – va avea loc în data de: 03.10.2022 la avizier și pe site-ul școlii
  • Înscrierea candidaţilor și depunerea dosarelor – în perioda 5-12.10.2022 la secretariatul școlii
  • Verificarea eligibilităţii candidaţilor şi evaluarea documentelor depuse – în perioada 13-14.10.2022
  • Desfăşurarea concursului de selecţie (probele de concurs) – în perioada: 17-18.10.2022
  • Afişarea rezultatelor – în 20.10.2022, ora 10
  • Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii – în 20.10.2022, între orele 10,30 – 14,30 la secretariatul colegiului
  • Afişarea listei finale a candidaţilor selectaţi şi respinşi- în 21.10.2022
 5. PROBELE DE CONCURS
  • Test disciplină de specialitate + probă practică: 17.10.2022, ora 10
  • Interviu privind prezentarea aşteptărilor candidaţilor de la proiect + probă conversație limba engleză: 17.10.2022. ora 13 – DOAR ELEVII CLASELOR A XI-A
  • Test în limba engleză: 18.10.2022, ora 10
  • Interviu privind prezentarea aşteptărilor candidaţilor de la proiect + probă conversație limba engleză: 18.10.2022. ora 13 – DOAR ELEVII CLASELOR A X-A
 6. CONTESTATII
  Contestaţiile privind rezultatele testelor scrise la disciplinele informatică și limba engleză vor fi depuse în data de 20.10.2022, între orele 10,30 – 14,30 la secretariatul colegiului.
  Contestaţia va fi analizată de o comisie numită de managerul proiectului care va fi formată din alte persoane decât cele care au participat la evaluarea iniţială. Decizia comisiei de soluționare a contestației este definitivă.
 7. Cerinţe pentru participanţi (în timpul şi după finalizarea proiectului):
  • a. respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogic şi culturală, care se va desfăşura anterior perioadei de mobilitate;
  • b. respectarea programului de lucru, în cadrul mobilităţii, precum şi a solicitărilor echipei de gestiune a proiectului;
  • c. susținerea testării finale pe platforma OLS, după primirea invitației de susținere a acesteia
  • d. elaborarea raportului individual în termen de 2 săptămâni de la revenirea din mobilitate.
  • e. implicarea activă în activităţile de diseminare şi valorizare prevăzute în proiect ,în conformitate cu planul de diseminare şi valorizare a experienţei dobândite în cadrul proiectului.

ANEXE