Save the Nature, Save Your Life

5 Participating countries:

Coordinator

Liceo Classico Sperimentale „James Joyce”
via Alcide De Gasperi, 20
00072
Ariccia
Lazio
Organisation type: School/Institute/Educational centre – Vocational Training (secondary level)

Partners

 • Stichting Nordwin College
 • COLEGIUL NATIONAL „VASILE GOLDIS” ARAD
 • Konya Bilim ve Sanat Merkezi
 • IES PROFESSOR BROCH I LLOP
Start: 01-09-2020 – End: 31-08-2022
Project Reference: 2020-1-IT02-KA229-079285
EU Grant: 133200 EUR
Programme: Erasmus+
Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Action Type: School Exchange Partnerships

Environment and climate change

Social/environmental responsibility of educational institutions
New innovative curricula/educational methods/development of training courses

Dati click pe Prezentare pentru a deschide in Canva!


 

 

APEL SELECȚIE Save the nature, save your LIFE MOBILITATE TURCIA MARTIE 2023

APEL SELECȚIE CANDIDATURI INDIVIDUALE  MOBILITATE TURCIA  MARTIE 2023

Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a participanților aparţinând grupului ţintă (cadre didactice și elevi) la mobilitățile din cadrul proiectului ERASMUS+ KA2 : Save the nature, save your LIFE, cu numărul de referinţă: 2020-1-IT02-KA229-079285_3

Această procedură se aplică elevilor de la Colegiul Național “Vasile Goldiș” Arad care doresc să participe la mobilităţile proiectului ce vor avea loc în perioada anilor şcolari 2021-2023, în urma înscrierii voluntare în procesul de selecție.

4 locuri pentru elevi 

2 locuri pentru cadrele didactice

PROFESORI

MOBILITATE TURICA

 

PROIECT ERASMUS + „SAVE THE NATURE –  SAVE YOUR LIFE!”

PERIOADA 19 – 26  MARTIE 2023

 • 2 locuri pentru cadrele didactice

Condiţiile specifice de selecţie cadre didactice:

 1. Cadru didactic la Colegiului Național Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad
 2. Disponibilitatea de participare în cadrul activităților din cadrul proiectului, în perioada 19 – 25 martie
 3. Cunoașterea limbii engleze la nivel european, minim A2
 4. Respectarea termenului de înscriere

Conținut dosar candidatură cadru didactic:

 1. Cerere de înscriere la selecție, semnată și datată (Anexa 1 Turcia P)
 2. Curriculum vitae în format european cu documente doveditoare atașate conform grilei de evaluare din Anexa 2  Turcia P
 3. Scrisoare de intenție în care se menționează motivarea participării în proiect, modul în care își propune să utilizeze în instituție competențele dobândite în urma participării la activitățile de formare, disponibilitatea de a contribui la pregătirea altor colegi, la activități de diseminare și valorizare a proiectului.
 4. Declaraţie de consimţământ prelucrare date personale (anexa 3 Turcia P)
 5. Declarație/angajament diseminare și valorizeze rezultate (anexa 4 Turcia P)
 6. Copie pașaport

 

Notă . Se califică pentru mobilitate primele două cadre didactice în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la evaluarea dosarelor.

 


 

ELEVI

MOBILITATE TURCIA

 

PROIECT ERASMUS + „SAVE THE NATURE –  SAVE YOUR LIFE!”

PERIOADA 19 – 25 MARTIE 2023

LOCAȚIA – TURCIA –   KONYA

 • 4 locuri pentru elevi

Condiţiile specifice de selecţie:

Pentru elevi

 1. Apartenenţa la grupul ţintă de elevi: clasele (IX – XII), cu vârsta cuprinsă între 15 și  18 ani
 2. Disponibilitatea de participare în cadrul activităților din cadrul proiectului, în perioada 19 – 25 MARTIE
 3. Cunoașterea limbii engleze la nivel european, minim A2
 4. Respectarea termenului de înscriere

 

DOSARUL DE  CANDIDATURĂ TREBUIE SĂ CONȚINĂ

 • Anexa 1 Turcia E – Cererea de înscriere
 • Anexa 2 Turcia E- Scrisoare de prezentare în limba engleză
 • Anexa 3 Turcia E-  Declarație de prelucrare a datelor cu caracter personal
 • Anexa 4 Turcia E– Declarație/acord de participare semnat de către părinte
 • Anexa 5 Turcia E– Declarație/acord diseminare
 • Anexa 6 Turcia E– Declarație/ acord participare semnanat de către elev
 • CV în format european
 • Copie xerox pașaport

ETAPELE DE PRESELECȚIE

 • Publicarea anunţul selecţiei – va avea loc în data de: 01.2023pe site-ul școlii și la avizierul școlii
 • Înscrierea candidaţilor și depunerea dosarelor – în perioda 01.2023 – 12 01.2023 la secretariatul școlii., în intervalul 800-1400.
 • Evaluarea dosarelor și anunțarea anonimizat a eligibilității candidaților 01.20223.
 • Desfăşurarea concursului de selecţie – probele de concurs interviu /test – în perioada: 01.2023( testul de limbă engleză se va desfășura între orele  900 – 1030  iar interviul  se va desfășura începând  de la ora  12. Fiecare elev va avea alocat 15 minute pentru interviu).
 • Afişarea rezultatelor anonimizat– în 01..2023,  până la ora 12 00 , pe site-ul școlii.
 • Depunerea şi rezolvarea eventualelor contestaţii – în 01.2023, între orele 1230 – 1400, la secretariatul școlii
 • Afişarea listei finale (anonimizat) a candidaţilor selectaţi sau respinşi – în 01.2023, până la ora 1800.

În cazul în care numărul candidaturilor depuse este egal cu numărul de locuri disponibile pentru mobilitate, elevii vor susține doar un interviu în limba engleză.

În cazul în care numărul dosarelor depuse depășește numărul de locuri alocate pentru mobilite, candidații vor susține  un test la limba engleză și un interviu . În acest caz punctajul final se stabilește după următoare formulă  ( punctaj test + punctaj interviu/2) .

Notă . Se califică pentru mobilitate primii 4 elevi  în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute .

 

IMPORTANT !!!!

Intrarea pe teritoriul Republicii Turcia pentru cetăţenii români este permisă cu următoarele documente de călătorie româneşti:

Paşaport diplomatic;/Paşaport diplomatic electronic;/Paşaport de serviciu;/Paşaport de serviciu electronic;/Paşaport simplu;/Paşaport simplu electronic;/Paşaport temporar.

Paşapoartele menţionate mai sus trebuie să aibă o valabilitate de minimum  180 de zile la data depunerii dosarului de candidactură și de minimum 150 zile la momentul intrării în Turcia şi să dispună de cel puţin o filă goală.

NU este permisă  intrarea în Turcia cu cartea de identitate românească, cartea provizorie de identitate românească sau buletin de identitate românesc.

https://www.mae.ro/travel-conditions/3753


APEL SELECȚIE CANDIDATURI INDIVIDUALE  MOBILITATE SPANIA  IANUARIE 2023

PROIECT ERASMUS + „SAVE THE NATURE – SAVE YOUR LIFE!”  PERIOADA 15-21 IANUARIE 2023  

LOCAȚIA – SPANIA – VIILA REAL – I.E.S. PROFESSOR BROCH I LLOP   4 locuri pentru elevi  

Condiţiile specifice de selecţie:  

Pentru elevi  

 1. Apartenenţa la grupul ţintă de elevi: clasele (IX-XII), cu vârsta cuprinsă între 15 și 18  ani  
 2. Disponibilitatea de participare în cadrul activităților din cadrul proiectului, în perioada  15-21 ianuarie 2023.  
 3. Cunoașterea limbii engleze la nivel european, minim A2  
 4. Respectarea termenului de înscriere  

DOSARULDE CANDIDATURĂ TREBUIE SĂ CONȚINĂ  

 •  Anexa 1 – Cererea de înscriere  
 •  Anexa 2 – Scrisoare de prezentare în limba engleză  
 •  Anexa 3 – Declarație de prelucrare a datelor  
 •  Anexa 4 – Declarație părinte  
 •  Anexa 5 – Declarație/acord diseminare  
 •  Anexa 6 – Declarație acord participare  
 •  CV în format european  
 •  Copie xerox CI/pașaport 

ETAPELE DE PRESELECȚIE  

 •  Publicarea anunţul selecţiei – va avea loc în data de: 31.10.2022 pe site-ul școlii 
 •  Înscrierea candidaţilor și depunerea dosarelor – în perioda 01 – 03.11.2022 la  secretariatul școlii., în intervalul 800-1400.  
 •  Evaluarea dosarelor și anunțarea anonimizat a eligibilității candidaților 04.11.2022
 •  Desfăşurarea concursului de selecţie – probele de concurs interviu /test – în  perioada: 07.11.2022 
 •  Afişarea rezultatelor anonimizat– în 08.11.2022, până la ora 12:00 , pe site-ul școlii. 
 •  Depunerea şi rezolvarea eventualelor contestaţii – în 08.11.2022, între orele 12:30 –  14:00, la secretariatul școlii  
 •  Afişarea listei finale (anonimizat) a candidaţilor selectaţi sau respinşi – în 08.11.2022,  până la ora 18:00

În cazul în care numărul dosarelor depuse depășește numărul de locuri alocate  pentru mobilite, candidații vor susține un test la limba engleză. În acest caz punctajul final  se stabilește după următoare formulă ( punctaj interviu + punctaj test) .  

În cazul în care numărul candidaturilor depuse este egal cu numărul de locuri  disponibile pentru mobilitate, elevii vor susține doar un interviu în limba engleză. 

APEL SELECȚIE  CANDIDATURI INDIVIDUALE MOBILITATE SPANIA

 

PROIECT ERASMUS + „SAVE THE NATURE –  SAVE YOUR LIFE!” PERIOADA 15-21 IANUARIE 2023

 • 2 locuri pentru cadrele didactice

Condiţiile specifice de selecţie cadre didactice:

 1. Cadru didactic la Colegiului Național Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad
 2. Disponibilitatea de participare în cadrul activităților din cadrul proiectului, în perioada 15-21 ianuarie 2023
 3. Cunoașterea limbii engleze la nivel european, minim A2
 4. Respectarea termenului de înscriere

Conținut dosar candidatură cadru didactic:

 1. Cerere de înscriere la selecție, semnată și datată (Anexa 1)
 2. Curriculum vitae  în format european cu documente doveditoare atașate conform grilei de evaluare din Anexa 2
 3. Scrisoare de intenție în care se menționează motivarea participării în proiect, modul în care își propune să utilizeze în instituție competențele dobândite în urma participării la activitățile de formare, disponibilitatea de a contribui la pregătirea altor colegi, la activități de diseminare și valorizare a proiectului.
 4. Declaraţie de consimţământ prelucrare date personale (anexa 3)
 5. Declarație/angajament diseminare și valorizeze rezultate (anexa 4)

 

Notă . Se califică pentru mobilitate primele două cadre didactice în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la evaluarea dosarelor.


Apel selecție candidaturi individuale elevi iulie 2022

Scopul:

Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a participanților aparţinând grupului ţintă (cadre didactice și elevi) la mobilitățile din cadrul proiectului ERASMUS+ KA2 : Save the nature, save your LIFE, cu numărul de referinţă: 2020-1-IT02-KA229-079285_3

Această procedură se aplică elevilor de la Colegiul Național “Vasile Goldiș” Arad care doresc să participe la mobilităţile proiectului ce vor avea loc în perioada anilor şcolari 2021-2023, în urma înscrierii voluntare în procesul de selecție.

Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie pentru formarea grupului ţintă de elevi în vederea participării  la activitatea de predare/învăţare/formare din cadrul Proiectului de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiecte doar între școli, KA2 ERASMUS+ intitulat:Save the nature, save your LIFE, cu numărul de referinţă: 2020-1-IT02-KA229-079285_3 , având ca parteneri următoarele școli:

Grupul ţintă va fi format din elevi de la Colegiul Național “Vasile Goldiș” Arad cu vârsta de  între 13 ani și 18 ani (clasele gimnaziale și liceale), care vor participa la o activitate transnaţională de învăţare pentru elevi şi cadre didactice în unităţile partenere de învăţământ ce vor avea loc în în perioada anilor şcolari 2021-2023; elevii selectaţi vor fi însoţiţi de 2 cadre didactice . Fiecare elev poate beneficia doar de o mobilitate. Mobilitățiile elevilor vor fi realizate în Turcia, Spania, Italia și  Țările de Jos. 

Proiectul urmărește realizarea obiectivelor specifice ale Programului Erasmus+ prin promovarea calităţii în educaţie şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză, dezvoltarea competenţelor scolare bazate pe joc, reducerea problemele cognitive, mentale și fizice care apar din dependența de tehnologie, probleme familiale și economice; îmbunătățirea abilitățile profesionale, pentru profesori,  în educația bazată pe joc; îmbunătățirea gândirii creative și critice; obținerea unei mai bune înțelegeri a practicilor, politicilor și sistemelor de învățământ în țările UE; îmbunătăţirea nivelului de cunoștințe de cultură, civilizație, istorie și geografie legate de ţările participante la proiect

Proiectul se va desfășura în limba engleză. Participanţii la reuniunile transnaţionale vor face dovada cunoștințelor de limbă engleză înainte de începerea proiectului.

Condiţiile specifice de selecţie:

 1. apartenenţa la grupul ţintă de elevi: clasele gimnaziale (VII-VIII) și  liceale (IX-XII), cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani
 2. formular de preînregistrare (relevanţa pentru activităţile proiectului) – conform anexei 2 – 30 puncte.
 3. interviu  –confirm grilei anexate   –  30 puncte.                                                                                                                       
 4. test de limba engleză. Testul de limbă engleză se aplică în caz de punctaje egale. Punctajul testului este de 30 de puncte. În acest caz punctajul final se stabilește după următoare formulă  ( Punctaj formular de preînregistrare+ punctaj interviu+ punctaj test) . În cazul în care numărul de dosare depuse este egal cu numărul de locuri punctajul final se stabilește după următoare formulă ( punctaj formular de preînregistrare + punctaj interviu) 
 5. disponibilitatea de participare în cadrul activităților din cadrul proiectului, în perioada 2021-2023: pregătire și realizare materiale – planse,  cășute pentru animale, scrisori, postere, logo-uri, desene de prezentare ale proiectului, participare la lectii şi activităţi specifice.
 6. elevul dispune de  Certificat de vaccinare.

Conţinutul dosarului de candidatură – elevi

 1. Cerere de înscriere adresată Comisiei de selecție (Anexa 1
 2. Copii xerox după cartea de identitate/ pașaport/Copie după certificatul de naştere;
 3. Formular de preînregistrare în limba engleză (Anexa 2);
 4. Declaraţie prelucrare date personale (Anexa 3)
 5. Acordul părinţilor/tutorelui legal de participare a elevului la proiect (Anexa 4)
 6. Declaraţie de conformitate (Anexa 5).
 7. Certificat de vaccinare.

Dosarul de candidatură se depune în atenţia coordonatorul de proiect, la secretariat, sau se poate trimite în format electronic la adresa  simona.savulov@cnvgarad.ro  până pe data de 14 iulie 2022, ora 14.30. Selecția candidaților pentru participarea la proiectul :Save the nature, save your LIFE, cu numărul de referinţă: 2020-1-IT02-KA229-079285_3 se va realiza în urma punctajului obținut de aceștia . Se califică pentru mobilitate primii 4 candidați în ordinea descrescătoare a puntajului.

Vor fi selectaţi 4 elevi pentru fiecare mobilitate, în grupul de bază şi câte 2 rezerve pentru fiecare mobilitate.

Documentele necesare participării la preselecția candidaților se găsesc pe site-ul şcolii.

 http://cnvga.ro

Componenţa echipei de selecţie va fi decisă de Consiliul de Administraţie prin decizie internă. 

Procesul de selecţie se va derula conform graficului:

 • 11- 14 iulie 2022  depunerea dosarelor de candidatură, la secretariatul unității de învățământ , între orele 8:00 -14:30 sau la adresa de email menționată anterior.
 • 15 iulie  verificarea dosarelor candidaţilor şi programarea candidaţilor selectaţi pentru a participa la interviu.
 • 18 iulie 2022 ora 9:00 interviul în limba engleză .
 • 18 iulie 2022 după ora 15:00 afişarea  rezultatelor preselecției în format  anonimizat, la Panoul Erasmus+  şi pe site-ul şcolii http://cnvga.ro  

Nu se admit contestaţii.

Bibliografie:

 1. http://www.anpcdefp.ro
 2. Dicţionare Român – Englez, Englez – Român
 3. Ghiduri de călătorie
 4. Engleza pentru afaceri, Fulvia Turcu, Editura Uranus, Bucureşti
 5. www.wikipedia.org (informaţii despre obiective turistice naturale şi antropice şi gastronomia din Țările de Jos)

 

* Toate documentele solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii şi pot fi descărcate de pe site-ul şcolii de la adresa: http://cnvga.ro .

**Nerespectarea a cel puţin uneia dintre aceste menţiuni atrage declararea ineligibilităţii unei candidaturi și imposibilitatea de a mai participa la procesul de selecţie.

*** Selecţia elevilor se realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, religie, dizabilităţi, categorie socială).

 

Coordonator proiect,

Prof. Simona Savulov

 


Anexe

Rezultate selectie