Save the Nature, Save Your Life

5 Participating countries:

Coordinator

Liceo Classico Sperimentale „James Joyce”
via Alcide De Gasperi, 20
00072
Ariccia
Lazio
Organisation type: School/Institute/Educational centre – Vocational Training (secondary level)

Partners

Stichting Nordwin College
COLEGIUL NATIONAL „VASILE GOLDIS” ARAD
Konya Bilim ve Sanat Merkezi
IES PROFESSOR BROCH I LLOP
Start: 01-09-2020 – End: 31-08-2022
Project Reference: 2020-1-IT02-KA229-079285
EU Grant: 133200 EUR
Programme: Erasmus+
Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Action Type: School Exchange Partnerships

Environment and climate change

Social/environmental responsibility of educational institutions
New innovative curricula/educational methods/development of training courses

Dati click pe Prezentare pentru a deschide in Canva!


 

Apel selecție candidaturi individuale elevi

Scopul:

Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a participanților aparţinând grupului ţintă (cadre didactice și elevi) la mobilitățile din cadrul proiectului ERASMUS+ KA2 : Save the nature, save your LIFE, cu numărul de referinţă: 2020-1-IT02-KA229-079285_3

Această procedură se aplică elevilor de la Colegiul Național “Vasile Goldiș” Arad care doresc să participe la mobilităţile proiectului ce vor avea loc în perioada anilor şcolari 2021-2023, în urma înscrierii voluntare în procesul de selecție.

Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie pentru formarea grupului ţintă de elevi în vederea participării  la activitatea de predare/învăţare/formare din cadrul Proiectului de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiecte doar între școli, KA2 ERASMUS+ intitulat:Save the nature, save your LIFE, cu numărul de referinţă: 2020-1-IT02-KA229-079285_3 , având ca parteneri următoarele școli:

Grupul ţintă va fi format din elevi de la Colegiul Național “Vasile Goldiș” Arad cu vârsta de  între 13 ani și 18 ani (clasele gimnaziale și liceale), care vor participa la o activitate transnaţională de învăţare pentru elevi şi cadre didactice în unităţile partenere de învăţământ ce vor avea loc în în perioada anilor şcolari 2021-2023; elevii selectaţi vor fi însoţiţi de 2 cadre didactice . Fiecare elev poate beneficia doar de o mobilitate. Mobilitățiile elevilor vor fi realizate în Turcia, Spania, Italia și  Țările de Jos. 

Proiectul urmărește realizarea obiectivelor specifice ale Programului Erasmus+ prin promovarea calităţii în educaţie şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză, dezvoltarea competenţelor scolare bazate pe joc, reducerea problemele cognitive, mentale și fizice care apar din dependența de tehnologie, probleme familiale și economice; îmbunătățirea abilitățile profesionale, pentru profesori,  în educația bazată pe joc; îmbunătățirea gândirii creative și critice; obținerea unei mai bune înțelegeri a practicilor, politicilor și sistemelor de învățământ în țările UE; îmbunătăţirea nivelului de cunoștințe de cultură, civilizație, istorie și geografie legate de ţările participante la proiect

Proiectul se va desfășura în limba engleză. Participanţii la reuniunile transnaţionale vor face dovada cunoștințelor de limbă engleză înainte de începerea proiectului.

Condiţiile specifice de selecţie:

 1. apartenenţa la grupul ţintă de elevi: clasele gimnaziale (VII-VIII) și  liceale (IX-XII), cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani
 2. formular de preînregistrare (relevanţa pentru activităţile proiectului) – conform anexei 2 – 30 puncte.
 3. interviu  –confirm grilei anexate   –  30 puncte.                                                                                                                       
 4. test de limba engleză. Testul de limbă engleză se aplică în caz de punctaje egale. Punctajul testului este de 30 de puncte. În acest caz punctajul final se stabilește după următoare formulă  ( Punctaj formular de preînregistrare+ punctaj interviu+ punctaj test) . În cazul în care numărul de dosare depuse este egal cu numărul de locuri punctajul final se stabilește după următoare formulă ( punctaj formular de preînregistrare + punctaj interviu) 
 5. disponibilitatea de participare în cadrul activităților din cadrul proiectului, în perioada 2021-2023: pregătire și realizare materiale – planse,  cășute pentru animale, scrisori, postere, logo-uri, desene de prezentare ale proiectului, participare la lectii şi activităţi specifice.
 6. elevul dispune de  Certificat de vaccinare.

Conţinutul dosarului de candidatură – elevi

 1. Cerere de înscriere adresată Comisiei de selecție (Anexa 1
 2. Copii xerox după cartea de identitate/ pașaport/Copie după certificatul de naştere;
 3. Formular de preînregistrare în limba engleză (Anexa 2);
 4. Declaraţie prelucrare date personale (Anexa 3)
 5. Acordul părinţilor/tutorelui legal de participare a elevului la proiect (Anexa 4)
 6. Declaraţie de conformitate (Anexa 5).
 7. Certificat de vaccinare.

Dosarul de candidatură se depune în atenţia coordonatorul de proiect, la secretariat, sau se poate trimite în format electronic la adresa  simona.savulov@cnvgarad.ro  până pe data de 14 iulie 2022, ora 14.30. Selecția candidaților pentru participarea la proiectul :Save the nature, save your LIFE, cu numărul de referinţă: 2020-1-IT02-KA229-079285_3 se va realiza în urma punctajului obținut de aceștia . Se califică pentru mobilitate primii 4 candidați în ordinea descrescătoare a puntajului.

Vor fi selectaţi 4 elevi pentru fiecare mobilitate, în grupul de bază şi câte 2 rezerve pentru fiecare mobilitate.

Documentele necesare participării la preselecția candidaților se găsesc pe site-ul şcolii.

 http://cnvga.ro

Componenţa echipei de selecţie va fi decisă de Consiliul de Administraţie prin decizie internă. 

Procesul de selecţie se va derula conform graficului:

 • 11- 14 iulie 2022  depunerea dosarelor de candidatură, la secretariatul unității de învățământ , între orele 8:00 -14:30 sau la adresa de email menționată anterior.
 • 15 iulie  verificarea dosarelor candidaţilor şi programarea candidaţilor selectaţi pentru a participa la interviu.
 • 18 iulie 2022 ora 9:00 interviul în limba engleză .
 • 18 iulie 2022 după ora 15:00 afişarea  rezultatelor preselecției în format  anonimizat, la Panoul Erasmus+  şi pe site-ul şcolii http://cnvga.ro  

Nu se admit contestaţii.

Bibliografie:

 1. http://www.anpcdefp.ro
 2. Dicţionare Român – Englez, Englez – Român
 3. Ghiduri de călătorie
 4. Engleza pentru afaceri, Fulvia Turcu, Editura Uranus, Bucureşti
 5. www.wikipedia.org (informaţii despre obiective turistice naturale şi antropice şi gastronomia din Țările de Jos)

 

* Toate documentele solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii şi pot fi descărcate de pe site-ul şcolii de la adresa: http://cnvga.ro .

**Nerespectarea a cel puţin uneia dintre aceste menţiuni atrage declararea ineligibilităţii unei candidaturi și imposibilitatea de a mai participa la procesul de selecţie.

*** Selecţia elevilor se realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, religie, dizabilităţi, categorie socială).

 

Coordonator proiect,

Prof. Simona Savulov

 


Anexe

Rezultate selectie