Structura Anului scolar 2022-2023

Structura Anului scolar 2022-2023

[preluat de pe edu.ro – cea mai recentă actualizare: 04.04.2022]

 

M.Of.Nr.326 din 4 aprilie 2022
MINISTERUL EDUCATIEI

ORDIN Nr. 3.505
privind structura anului scolar 2022-2023

Avand in vedere prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul educatiei emite prezentul ordin.
Art. 1. – (1) Anul scolar 2022-2023 incepe la data de 1 septembrie 2022, se incheie la data de 31 august 2023 si are o durata de 36 de saptamani de cursuri. Cursurile anului scolar 2022-2023 incep la data de 5 septembrie 2022.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se stabilesc urmatoarele:
a)pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar are o durata de 34 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 2 iunie 2023;
b)pentru clasa a VIII-a, anul scolar are o durata de 35 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 9 iunie 2023;
c)pentru clasele din invatamantul liceal – filiera tehnologica, cu exceptia claselor prevazute la lit. a), pentru clasele din invatamantul postliceal, cu exceptia calificarilor din domeniul sanatate si  sistenta pedagogica, si pentru clasele din invatamantul profesional, anul scolar are o durata de 37 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 23 iunie 2023;
d)pentru clasele din invatamantul postliceal, avand calificari din domeniul sanatate si asistenta pedagogica, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare.
Art. 2. – Anul scolar 2022-2023 se structureaza astfel:
– cursuri – de luni, 5 septembrie 2022, pana vineri, 21 octombrie 2022;
– vacanta – de sambata, 22 octombrie 2022, pana duminica, 30 octombrie 2022;
– cursuri – de luni, 31 octombrie 2022, pana joi, 22 decembrie 2022;
– vacanta – de vineri, 23 decembrie 2022, pana duminica, 8 ianuarie 2023;
– cursuri – de luni, 9 ianuarie 2023, pana vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, dupa caz;
 vacanta – o saptamana, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in perioada 6-26 februarie 2023;
– cursuri – de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, dupa caz, pana joi, 6 aprilie 2023;
– vacanta – de vineri, 7 aprilie 2023, pana marti, 18 aprilie 2023;
– cursuri – de miercuri, 19 aprilie 2023, pana vineri, 16 iunie 2023;
– vacanta – de sambata, 17 iunie 2023, pana duminica, 3 septembrie 2023.
Art. 3. – In ziua de 5 octombrie – Ziua internationala a educatiei si in zilele nelucratoare/de sarbatoare legala prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil nu se organizeaza cursuri.
Art. 4. – (1) Programul national „Scoala altfel“ si Programul „Saptamana verde“ se desfasoara in perioada 27 februarie-16 iunie 2023, in intervale de cate 5 zile consecutive lucratoare, a caror
planificare se afla la decizia unitatii de invatamant. Derularea celor doua programe nu se planifica in acelasi interval de cursuri (modul de invatare).
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), la clasele din invatamantul liceal – filiera tehnologica, din invatamantul profesional si din invatamantul postliceal, in perioadele dedicate programelor „Scoala altfel“ si „Saptamana verde“ se organizeaza activitati de instruire practica.
Art. 5. – In situatia suspendarii cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.447/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, masurile privind parcurgerea integrala a programei scolare prin modalitati alternative stabilite de consiliul de administratie al unitatii de invatamant nu se dispun in perioada vacantelor scolare.
Art. 6. – Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificarii profesionale/a competentelor, precum si calendarul admiterii in clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei.
Art. 7. – (1) In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, cu avizul Ministerului Educatiei, la cererea conducerii unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului scolar se face dupa consultarea consiliului reprezentativ al parintilor din unitatea/unitatile de invatamant respectiva/respective.
(3) Aprobarea modificarii structurii anului scolar, mentionata la alin. (1), se acorda in conditiile asigurarii parcurgerii integrale a programei scolare, precum si a posibilitatii ca toti elevii sa participe, fara restrictii, la examenele si evaluarile nationale.
Art. 8. – Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 9. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul educatiei,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Bucuresti, 31 martie 2022.
Nr. 3.505.

Unitatea de învățământ Săptămâna în care este planificată Programul Național „Școala Altfel” Săptămâna în care este planificat Programul Național„Săptămâna verde”
COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE GOLDIŞ” ARAD 27.02 – 03.03.2022 M3-M4 24 – 28.04.2022 M5

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *