Definitivat 2023

de pe site-ul ISJ ARAD

În fișierul atașat se regăsește repartizarea candidaților înscriși la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2023.
Centrul de examen este Colegiul Național ”Vasile Goldiș” Arad, Calea Victoriei nr. 1-3, Arad.
Accesul candidaţilor în sălile de examen se face în intervalul 7:30-8:00 pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate/carte de identitate provizorie/ buletin de identitate, pașaport sau, în mod excepțional, pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător.
La intrarea în centrul de examen, vă rugăm să respectați următoarele:

– candidații repartizați în sălile de la parter (A7, A8, A9, A13, A14) vor intra în centrul de examen pe intrarea principală de pe Calea Victoriei.
– candidații repartizați în sălile de la etajul I (sălile 106, 107, 108, 112 și 114) și etajul II (sălile 211, 212, 213, și 214) vor intra în centrul de examen prin intrarea laterală (curtea dinspre Spitalul Județean Arad).

Tabel nominal cu candidatii 2023

Vizualizare lucrari

Elevii care vor să își vadă lucrările de la Evaluarea Națională de la clasa a VIII-a (EN VIII) 2023 trebuie să depună o cerere semnată de părinte/ tutorele legal la secretariatul de la Clădirea A, pe 6 și 7 iulie, între orele 9:00-12:00.

 

„(1) Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei județene/Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale vizualizarea lucrării/lucrărilor propriului copil numai după afișarea rezultatelor finale, după etapa de soluționare a contestațiilor. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

 

(2) Solicitarea de vizualizare, menționată la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor”,

în ordinul de ministru nr. 5.241 din 2022 pentru desfășurarea Evaluării Naționale din acest an.

 

Model cerere

 

 

BAC Rezultate 2023

BACALAUREAT 2023

CE288

Rezultate după contestații

Rezultate inainte de contestatii

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR CARE DEPUN CONTESTAȚII 

 

NOTA INIȚIALĂ SE POATE MODIFICA, DUPĂ CAZ, PRIN CREȘTERE SAU DESCREȘTERE NOTA DE LA CONTESTAȚII ESTE NOTA FINALĂ

 

PREȘEDINTE

Prof. FILIPAȘ OVIDIU ȘTEFAN

 

 

BACALAUREAT 2023

CE288

Atentie!

Eventualele contestații se depun la comisia de Bacalaureat în centrul Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad în data 03.06.2023 între orele 12:00 – 18:00 sau pe adresa de email ce288bac2023@gmail.com.

 

 

PREȘEDINTE

Prof. FILIPAȘ OVIDIU ȘTEFAN

 

EN Rezultate 2023

ANUNT

Rezultate dupa contestatii

Rezultate inainte de contestatii

Pentru elevii și părinții care vor să conteste notele primite, contestațiile pot fi depuse în format fizic, la secretariatul școlii din clădirea B de la str. Șt. A. Doinaș sau electronic, pe adresa de e-mail: encontestatii2023@cnvgarad.ro, în intervalul:

 • 28 iunie 2023 (în intervalul orar 16:00-19:00)
 • 29 iunie 2023 (în intervalul orar 08:00-12:00)

Nota obținută după contestație este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată la evaluarea inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Atentie!
Soluționarea contestațiilor între 30 iunie și 03 iulie 2023.
04 iulie 2023 afișarea rezultatelor finale.

BAC 2023

26 iunie 2023

27 iunie 2023

28 iunie 2023

 

Mai multe pe Drive RED/BAC

Anunt transfer

ANUNT TRANSFER

Calendar transferuri pentru anul școlar 2023 – 2024

 

 • depunere cereri transfer pentru toate nivelele de învățământ: 16 – 25.08.2023 – zilnic, între orele 10:00 – 14:00, la sediul CNVGA din Calea Victoriei nr. 1-3, Arad

 • Consiliu de Administrație: 30.08.2023

 • comunicarea rezultatelor transferurilor se face telefonic: 31.08.2023

 • desfășurarea examenelor de diferență acolo unde va fi cazul 04 – 07.09.2023

 • comunicarea rezultatelor la examenele de diferență: 08.09.2023

 

 

Documente necesare pentru transfer

 

 • cerere tipizată – de pe site-ul școlii sau de la secretariat
 • certificat de naștere elev – original și copie
 • C.I. părinte / tutore
 • adeverință cu media generală și media la purtare pentru anul școlar 2022-2023 (pentru elevii de liceu)
 • copie sentință de divorț (unde este cazul)

 

 

 

Direcțiunea

EN 2023

Luni, 19.06.2023, începe cel mai important examen pentru absolvenții din clasa a VIII-a!

Câteva informații utile:

 • Accesul candidaților în centrele de examen este permis între 8.00 și 8.30.
 • Probele încep la ora 9.00.
 • Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate.
 • Se pot folosi instrumente de scris cu pastă sau cerneală albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor se poate folosi și creion negru.

Repartizarea pe săli

Util

Succes tuturor!

Festivitate Absolvire Clasele a XII-a 2023

Vineri, 09 Iunie 2023, a avut loc la Filarmonica de Stat ARAD Festivitatea de Absolvire a claselor a XII-a.

Felicitam colectivele claselor:

 • a XII-a A diriginte prof. ȘOICA CODRUŢA ALINA
 • a XII-a B diriginte prof. POPUTE ADINA
 • a XII-a C diriginte prof. HANTIU ADRIAN
 • a XII-a D diriginte prof. LAZĂR CRISTINA SILVIA
 • a XII-a E diriginte prof. BELEI CRISTINA LIGIA

 

 

Asociatia Lyceum a premiat si in acest an seful de promotie  2019-2023

Mai multe de la fata locului cu sprijinul lui Bulzan Radu