Structura anului scolar 2023-2024

Structura anului scolar 2023-2024

[preluat de pe edu.ro – cea mai recentă actualizare: 04.04.2022]

Proiect:

Art. 1 (1) Anul şcolar 2023 - 2024 începe la data de 1 septembrie 2023, se încheie la data de 31 august 2024
şi are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2023 - 2024 încep la data de 11 septembrie
2023.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele:
a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de
cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024;
b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie
2024;
c) pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru
clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la
data de 28 iunie 2024;
d) pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de
învăţământ în vigoare.
Art. 2 Anul şcolar 2023 - 2024 se structurează, pe intervale (module) de cursuri și intervale de vacanță, astfel:
Cursuri - de luni, 11 septembrie 2023 până vineri, 27 octombrie 2023.
Vacanţă - de sâmbătă, 28 octombrie 2023 până duminică, 5 noiembrie 2023.
Cursuri - de luni, 6 noiembrie 2023 până vineri, 22 decembrie 2023.
Vacanţă - de sâmbătă, 23 decembrie 2023 până duminică, 7 ianuarie 2024.
Cursuri - de luni, 8 ianuarie 2024 – până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024 sau vineri,
23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma
consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele
didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ.
Vacanță - o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12
februarie – 3 martie 2024.
Cursuri - de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024 sau luni, 4 martie 2024, la decizia
inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 12 aprilie 2024.
Vacanţă - de sâmbătă, 13 aprilie 2024 până duminică, 21 aprilie 2024.
Cursuri - de luni, 22 aprilie 2024 până vineri, 21 iunie 2024.
Vacanţă - de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024
Art. 3 În ziua de 5 octombrie - Ziua internaţională a educaţiei şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală
prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.
Art. 4 (1) Programul naţional „Şcoala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 11
septembrie 2023 – 12 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află
2
la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale (module) de cursuri
diferite, cu excepția ultimului interval (modul) de cursuri.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, din
învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi
„Săptămâna verde”, se organizează activităţi de instruire practică.

PROVOCAREA REVOLUȚIEI INDUSTRIALE

In zilele de 25 si 6 mai 2023, o serie de elevi ai Colegiului Național VASILE GOLDIȘ au participat la Universitatea AUREL VLAICU la o serie de workshopuri in cadrul proiectului „Învățământul superior tehnic în fața provocărilor noii revolutii industriale” într-un eveniment interactiv adresat studenților și elevilor de liceu..

Domnul Tiberiu Mănescu ne transmite urmatoarele

Astăzi am încheiat prima ediție a workshopului organizat în cadrul Facultății de Inginerie. Au fost două zile pline de emoții și provocări, având privilegiul de a găzdui peste 70 de elevi ai liceelor tehnice din Arad. Sunt sigur că am reușit să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor pentru că am avut alături cea mai mare companie de profil din România: ASCENDIS. Mulțumiri tuturor celor implicați!

Invitații speciali ai evenimentului au fost Prof. Nicanor Ursua Lezaun Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Bilbao, Spania și Prof. Renato Rizzo, Universita degli Studi di Napoli, Federico II, Italia.

Proiectul s-a derulat cu sprijinul Ministerului Educației și al partenerilor: LEONI Wiring Systems Arad, VAT Arad, Robac Lipova, Oechsler Lipova, DRW Arad, Aptiv Arad.

Proba Bilingv engleza

Proba de verificare a cunostiintelor de limba engleza pentru admitrea in anul scolar 2023-2024 la clasele cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv.

data: 17 mai 2023

ora: 13:00

locatie: Colegiul National Vasile Goldis ARAD, Calea Victoriei 1-3

Scoala Gimnaziala Aron Cotrus ARAD, Strada Petru Rares 20

  1. Elevii vor avea acces in salile de concurs in intervalul orar 12:00-12:30. Accesul este permis pana la momentul distribuirii subiectelor. Repartitia pe sali este afisata la intrarea in scoala.
  2. Pentru identificare, elevii vor avea asupra lor cartea de identitate sau carnetul de lev, cu poza, vizat pe anul in curs
  3. Rezultatele se afiseaza, luni 22 mai 2023, la unitatea scolara unde au sustinut proba, la ora 10:30
  4. Eventualele contestatii, doar pentru proba scrisa, se pot depune in 22 mai 2023, pana la ora 12:00, la scoala de provenienta
  5. Rezultatele finale in data de 26 mai 2023

Fii_ECOLogic

ADI SIGD Arad la Colegiului Național Vasile Goldiș

Articol preluat
💚Elevii de gimnaziu și liceu ai Colegiului Național Vasile Goldiș au fost cei care astăzi au primit informațiile corecte despre colectarea separată a deșeurilor.
✅️Mulți dintre interlocutorii noștri de azi, cunoșteau modalitățile prin care separăm deșeurile, știau unde e locul deșeurilor, care e tomberonul potrivit și mai ales de ce trebuie să colectăm separat.
🌍Luptăm cu toții pentru o planetă mai sănătoasă, pentru un mediu înconjurător mai curat și fiecare dintre noi suntem responsabili pentru reducerea consumului și implicit a deșeurilor pe care le producem, pentru reutilizarea pentru o perioadă cât mai îndelungată a oricăror produse care pot fi reutilizate și mai ales suntem responsabili pentru colectarea separată a deșeurilor astfel încât acestea să poată fi reciclate.
♻️Două aspecte foarte importante referitoare la deșeuri au reținut astăzi elevii de la Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad, în urma campaniei de conștientizare asupra importanței gestionării deșeurilor, derulată către de ADI SIGD – ARAD#Fii_ECOLogic – colectează separat „:
✅️ 1. Cea mai importantă stație de sortare este acasă‼️
✅️ 2. Deșeurile au valoare‼️
Felicitări tuturor celor peste 300 de elevi și profesorilor implicați astăzi, în această acțiune de conștientizare!!! Stă în puterea noastră să colectăm corect, separat și mai ales responsabil.
Vă mulțumim pentru implicare!!!
Multumim de implicare ASI SIGD Arad

Structura Anului scolar 2022-2023

Structura Anului scolar 2022-2023

[preluat de pe edu.ro – cea mai recentă actualizare: 04.04.2022]

 

M.Of.Nr.326 din 4 aprilie 2022
MINISTERUL EDUCATIEI

ORDIN Nr. 3.505
privind structura anului scolar 2022-2023

Avand in vedere prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul educatiei emite prezentul ordin.
Art. 1. – (1) Anul scolar 2022-2023 incepe la data de 1 septembrie 2022, se incheie la data de 31 august 2023 si are o durata de 36 de saptamani de cursuri. Cursurile anului scolar 2022-2023 incep la data de 5 septembrie 2022.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se stabilesc urmatoarele:
a)pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar are o durata de 34 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 2 iunie 2023;
b)pentru clasa a VIII-a, anul scolar are o durata de 35 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 9 iunie 2023;
c)pentru clasele din invatamantul liceal – filiera tehnologica, cu exceptia claselor prevazute la lit. a), pentru clasele din invatamantul postliceal, cu exceptia calificarilor din domeniul sanatate si  sistenta pedagogica, si pentru clasele din invatamantul profesional, anul scolar are o durata de 37 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 23 iunie 2023;
d)pentru clasele din invatamantul postliceal, avand calificari din domeniul sanatate si asistenta pedagogica, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare.
Art. 2. – Anul scolar 2022-2023 se structureaza astfel:
– cursuri – de luni, 5 septembrie 2022, pana vineri, 21 octombrie 2022;
– vacanta – de sambata, 22 octombrie 2022, pana duminica, 30 octombrie 2022;
– cursuri – de luni, 31 octombrie 2022, pana joi, 22 decembrie 2022;
– vacanta – de vineri, 23 decembrie 2022, pana duminica, 8 ianuarie 2023;
– cursuri – de luni, 9 ianuarie 2023, pana vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, dupa caz;
 vacanta – o saptamana, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in perioada 6-26 februarie 2023;
– cursuri – de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, dupa caz, pana joi, 6 aprilie 2023;
– vacanta – de vineri, 7 aprilie 2023, pana marti, 18 aprilie 2023;
– cursuri – de miercuri, 19 aprilie 2023, pana vineri, 16 iunie 2023;
– vacanta – de sambata, 17 iunie 2023, pana duminica, 3 septembrie 2023.
Art. 3. – In ziua de 5 octombrie – Ziua internationala a educatiei si in zilele nelucratoare/de sarbatoare legala prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil nu se organizeaza cursuri.
Art. 4. – (1) Programul national „Scoala altfel“ si Programul „Saptamana verde“ se desfasoara in perioada 27 februarie-16 iunie 2023, in intervale de cate 5 zile consecutive lucratoare, a caror
planificare se afla la decizia unitatii de invatamant. Derularea celor doua programe nu se planifica in acelasi interval de cursuri (modul de invatare).
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), la clasele din invatamantul liceal – filiera tehnologica, din invatamantul profesional si din invatamantul postliceal, in perioadele dedicate programelor „Scoala altfel“ si „Saptamana verde“ se organizeaza activitati de instruire practica.
Art. 5. – In situatia suspendarii cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.447/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, masurile privind parcurgerea integrala a programei scolare prin modalitati alternative stabilite de consiliul de administratie al unitatii de invatamant nu se dispun in perioada vacantelor scolare.
Art. 6. – Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificarii profesionale/a competentelor, precum si calendarul admiterii in clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei.
Art. 7. – (1) In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, cu avizul Ministerului Educatiei, la cererea conducerii unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului scolar se face dupa consultarea consiliului reprezentativ al parintilor din unitatea/unitatile de invatamant respectiva/respective.
(3) Aprobarea modificarii structurii anului scolar, mentionata la alin. (1), se acorda in conditiile asigurarii parcurgerii integrale a programei scolare, precum si a posibilitatii ca toti elevii sa participe, fara restrictii, la examenele si evaluarile nationale.
Art. 8. – Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 9. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul educatiei,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Bucuresti, 31 martie 2022.
Nr. 3.505.

Unitatea de învățământ Săptămâna în care este planificată Programul Național „Școala Altfel” Săptămâna în care este planificat Programul Național„Săptămâna verde”
COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE GOLDIŞ” ARAD 27.02 – 03.03.2022 M3-M4 24 – 28.04.2022 M5

Anti-Bullying

Încă un premiu I pentru elevii talentați ai CNVG Arad!

Da, încă un proaspăt premiu I pentru goldișenii noștri inspirați și talentați! Felicităm cu mare bucurie echipajul Grupului de acțiune Anti-Bullying al CNVG Arad care a participat astăzi, 14 martie 2023, la etapa județeană a concursului Anti-Bullying găzduit de Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară.

Format din șapte elevi inimoși și coordonați de către Dr. Prof. Laura-Lia Bălaj, echipajul Anti-Bullying de la Colegiul Național Vasile Goldiș Arad a câștigat astăzi premiul I la concursul județean, fiind cotat ca cel mai bun dintre cele opt echipaje aparținând altor licee din oraș. Cu (deja) o pregătire solidă în domeniul prevenirii Bullying-ului și cu o prezentare PowerPoint excelentă, completată de admirabilul și impresionantul discurs al elevei Ana-Maria Berzovan (din clasa a XII-a E), susținut cu abilitate și pasiune în colaborare cu talentatul elev Alexandru-Emanuel Guran (clasa a XII-a E), echipa noastră a reușit să impresioneze juriul și să câștige acest prestigios premiu.

Pentru a obține acest succes, echipa Anti-Bullying CNVG Arad a muncit din greu în ultima vreme, pregătindu-se cu atenție pentru acest concurs. Toți acești elevi merituoși au înțeles cu adevărat importanța combaterii Bullying-ului în școli (dar și a muncii în echipă deopotrivă) și și-au dedicat timpul și eforturile pentru a dezvolta o prezentare PowerPoint inovatoare și relevantă, care a făcut, cu siguranță, diferența pe plan județean.

Presărată cu jocuri de rol privitoare la formele de influențare a publicului tânăr, la ce anume înseamnă să persuadezi, să manipulezi, să influențezi pe celălalt, să realizezi o propagandă pe plan politic sau religios, să dezinformezi, să practici Trolling-ul și nu numai, frumoasa prezentare susținută de către elevii noștri Ana-Maria Berzovan și Alexandru Guran a demonstrat încă o dată că vorbim despre doi prezentatori cu adevărat carismatici. Amintim aici că și anul trecut echipajul nostru Anti-Bullying a obținut un binemeritat loc II la etapa județeană. Coordonați cu implicare de către doamna profesoară Laura-Lia Bălaj, Ana și Alexandru au reușit să atragă întreaga atenție a juriului și să comunice mesajul Anti-Bullying al echipei noastre cu o putere și o pasiune extraordinară. În plus, echipa a fost apreciată și pentru capacitatea sa de a evidenția soluțiile la problemele de Bullying, ca și pentru prezentarea de soluții practice și inovatoare pentru combaterea acestui fenomen.

Felicităm, așadar, întreaga echipă a CNVG Arad cu acest frumos prilej și dorim elevilor noștri să ne reprezinte cu succes și la următoarea etapă, cea regională, din data de 1 aprilie 2023!

Bravo, Ana-Maria Berzovan (clasa a XII-a E), Alexandru-Emanuel Guran (clasa a XII-a E), Rebecca Maya Popescu (clasa a X-a C), Patricia Tifana Piștea (clasa a X-a C), Claudiu-Mihăiță Botaș (clasa a IX-a E), Vlad Cristian Gorcan (clasa a XI-a A), Claudiu Norbert Varga (clasa a IX-a A)!

Suntem mândri de voi!

 

Muzeu Arad

Scrisul pe axa timpului

Între 28 februarie și 3 martie 2023, s-a desfășurat la Complexul Muzeal Arad, la inițiativa profesorilor logopezi de la CJRAE Arad, în frunte cu prof. Cristina Anamaria Flavia, acțiunea educativă interactivă ”Scrisul pe axa timpului”.

Și elevii clasei a IV-a C, coordonați de prof. Truță Anca Mariela, au participat la aceste lecții interactive. Astfel, copiii au aflat despre primele scrieri rupestre, despre alfabetul chirilic, grec sau latin, despre scrierea Braille și despre codul Morse.

Dacă prima parte a acestui proiect s-a desfășurat în sala de prezentare a istoriei scrisului, a doua parte a reprezentat punctul forte, momentul interactiv de care s-au bucurat din plin elevii noștri, prin participarea la ateliere de scriere în alfabetul Braille, prin dactilografierea la mașini vechi de scris, prin descoperirea de coduri și prin încercarea de a-și scrie propriul nume cuneiform.

OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE: GREACA VECHE, LATINĂ

de la ISJ

OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE: GREACA VECHE, LATINĂ – etapa județeană se va desfășura pe data de 5 martie 2023, la Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad.
Elevii vor avea acces în sălile de concurs în intervalul orar 9:00 – 9:30, având asupra lor un document de identitate (cartea de identitate sau carnetul de elev cu poză, vizat pentru anul în curs). Accesul participanților în săli este permis până în momentul distribuirii subiectelor.
Proba de concurs începe la ora 10:00.
Profesorii supraveghetori se vor prezenta la Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad, la ora 8:30.
Profesorii evaluatori se vor prezenta la Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad, la ora 13:00.
Va fi permis accesul cu autovehiculul pentru profesorii supraveghetori și evaluatori în curtea unității de învățământ.

Persoană de contact: prof. Kuschausen Cristina Teodora – 0743172547
Inspectoratul Școlar Județean Arad