ADLIC 2023_CNVGA

Lista elevilor de la CNVGA si repartizarea lor la liceu:

Lista elevi CNVGA

Lista elevilor repartizati la CNVGA:

Cod
specializare
Profil Specializarea Candidați
repartizați
Număr
total
locuri
Limba de
predare
Bilingv Ultima medie de admitere
din anul 2023
Ultima medie de admitere
din anul 2022
125 Umanist Filologie 26 26 Limba româna 7.65 8.33
126 Umanist Filologie 26 26 Limba româna Limba engleza 7.62 8.43
127 Real Matematică- Informatică 52 52 Limba româna 8.22 8.47
128 Real Ştiinţe ale Naturii 26 26 Limba româna 8.40 8.84

Inscriere in invatamantul primar 2023

Inscriere in invatamantul primar 2023

Numărul de locuri, aprobat prin planul de şcolarizare, pentru clasa pregătitoare, în anul şcolar 2023-2024 este de 88 locuri (patru clase

În anul şcolar 2023-2024 cursurile se desfășoară dimineața, zilnic între orele: 8,00 12,00

Unitatea noastră școlară propune elevilor săi din învățământul primar o ofertă de program „Şcoală după şcoală

 

Inscrirea in clasa pregatitoare 2023-2024 se va desfasura conform documentelor de mai jos:

 

Clasa pregătitoare

 

        

TEL VERDE : 0 800 816 257

Numarul TelVerde 0 800 816 257 este disponibil incepand cu data de 1 aprilie 2013, in intervalul orar 800 – 1600, de luni până vineri​.

NOU! 13.07.2023

Clasa pregătitoare 2023-2024


Nou!

Numărul de locuri, aprobat prin planul de şcolarizare, pentru clasa pregătitoare, în anul şcolar 2023-2024 este de 88 locuri (patru clase) 

2023-2024

Acte necesare

 • Cerere tip de înscriere
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
 • Dovada de vaccinare de la medicul de familie
 • Părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului

Documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale

 • are un tip de handicap
 • este orfan de unul sau ambii părinţi
 • provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial
 • are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăţământ dorită

Documente care să ateste îndeplinirea criteriilor specifice

 • adeverinţă de la locul de muncă al unuia din părinţi care are serviciul în vecinătatea şcolii
 • declaraţie pe proprie răspundere a bunicilor care au adresa din buletin în circumscripţia şcolară

  Documente disponibile

  TELVERDE I.S.J. ARAD 0 800 816 257
  în intervalul orar 8,00 – 16,00, de luni până vineri.
  Site-ul ISJ Arad – www.isjarad.ro, secțiunea Înscrierea în învățământul primar 2023


  Imagini


  ARHIVA

  2022-2023


  Anunțuri înscriere în clasa pregătitoare anul școlar 2021-2022

  ORDIN nr. 3.473 din 10 martie 2021_aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022

   

   

   

  Anunt Transfer

  A N U N Ț

   

  Depunerea cererilor de transfer pentru anul școlar 2022-2023 se vor face după următorul calendar :

  Clasa a V-a

  • depunerea cererilor pentru înscriere 2 – 10.06.2022 de L-V între orele 8,00-15,00 la secretariatul din Calea Victoriei nr.1-3.
  • răspunsul la cererile depuse se va comunica telefonic în data de 15.06.2022

  ACTE NECESARE : – 

  • Cerere (formular tipizat atașat acestui anunț)
  • Certificat de naștere elev în original și copie
  • Carte de identitate părinte original și copie

   

  Alte cereri de transfer pentru nivel primar-gimnazial-liceal

  • se vor depune în perioada 22-26.08.2022 de L-V între orele 9,00-14,00 la secretariatul din Calea Victoriei nr.1-3
  • Răspunsul la cererile depuse se va comunica telefonic în data de 29.08.2022.
  • Examenele de diferență (liceu) acolo unde va fi cazul se vor susține în perioada 30.08 – 2.09.2022 după un grafic al materiilor stabilit și comunicat personal elevilor în cauză.

  ACTE NECESARE : 

  • Cerere (formular tipizat atașat acestui anunț)
  • Certificat de naștere elev în original și copie
  • Carte de identitate părinte original și copie
  • Adeverință cu media generală și media la purtare a ultimului an absolvit (2021-2022) doar pentru cei de la liceu.

   

  DIRECȚIUNEA