0,5 post îngrijitor curățenie

A N U N Ţ

Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad scoate la concurs:

 0,5 post îngrijitor curățenie

Concursul va avea loc în data de 02.05.2023 ora 10 00

 • – proba scrisă în data de 02.05.2023 ora 10,00
 • – interviul în data de 02.05.2023 ora 12,00
 • – proba practică în data 02.05.2023 ora 13,00

la sediul Colegiului Naţional „Vasile Goldiş” Arad, Calea Victoriei nr.1-3.
Înscrierile se pot face la secretariatul şcolii în fiecare zi de luni până vineri între orele 10 00 -12 00 până la data de 19.04.2023.
Condiţii generale:

 • Studii generale/medii
 • Vechime în specialitate nu necesită

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Cerere de înscriere la concurs
 • Copia actului de identitate
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale specializării
 • Copia carnetului de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă
 • Cazier juridic
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
 • Curriculum vitae
 • Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Concursul constă în:

 • Selecţia dosarelor
 • Proba scrisă
 • Interviul
 • Probă practică

Tematica:

Pentru postul de îngrijitor curățenie
1. LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE: – Cap.II – Normegenerale de conduităprofesională a personalului contractual, art.7,
2. LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ” (ART.247 – ART.252)
3. CURĂȚAREA ȘI DEZINFECȚIA
4. INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE