Anunt transfer

ANUNT TRANSFER

Calendar transferuri pentru anul școlar 2023 – 2024

 

 • depunere cereri transfer pentru toate nivelele de învățământ: 16 – 25.08.2023 – zilnic, între orele 10:00 – 14:00, la sediul CNVGA din Calea Victoriei nr. 1-3, Arad

 • Consiliu de Administrație: 30.08.2023

 • comunicarea rezultatelor transferurilor se face telefonic: 31.08.2023

 • desfășurarea examenelor de diferență acolo unde va fi cazul 04 – 07.09.2023

 • comunicarea rezultatelor la examenele de diferență: 08.09.2023

 

 

Documente necesare pentru transfer

 

 • cerere tipizată – de pe site-ul școlii sau de la secretariat
 • certificat de naștere elev – original și copie
 • C.I. părinte / tutore
 • adeverință cu media generală și media la purtare pentru anul școlar 2022-2023 (pentru elevii de liceu)
 • copie sentință de divorț (unde este cazul)

 

 

 

Direcțiunea

Anunt Transfer

A N U N Ț

 

Depunerea cererilor de transfer pentru anul școlar 2022-2023 se vor face după următorul calendar :

Clasa a V-a

 • depunerea cererilor pentru înscriere 2 – 10.06.2022 de L-V între orele 8,00-15,00 la secretariatul din Calea Victoriei nr.1-3.
 • răspunsul la cererile depuse se va comunica telefonic în data de 15.06.2022

ACTE NECESARE : – 

 • Cerere (formular tipizat atașat acestui anunț)
 • Certificat de naștere elev în original și copie
 • Carte de identitate părinte original și copie

 

Alte cereri de transfer pentru nivel primar-gimnazial-liceal

 • se vor depune în perioada 22-26.08.2022 de L-V între orele 9,00-14,00 la secretariatul din Calea Victoriei nr.1-3
 • Răspunsul la cererile depuse se va comunica telefonic în data de 29.08.2022.
 • Examenele de diferență (liceu) acolo unde va fi cazul se vor susține în perioada 30.08 – 2.09.2022 după un grafic al materiilor stabilit și comunicat personal elevilor în cauză.

ACTE NECESARE : 

 • Cerere (formular tipizat atașat acestui anunț)
 • Certificat de naștere elev în original și copie
 • Carte de identitate părinte original și copie
 • Adeverință cu media generală și media la purtare a ultimului an absolvit (2021-2022) doar pentru cei de la liceu.

 

DIRECȚIUNEA

 

TRANSFER

A N U N Ț

 

În perioada 4 – 7 ianuarie 2022 se pot depune cereri de transfer la secretariatul școlii de pe Calea Victoiei nr.1-3 sau la adresa de email cnvga@yahoo.ro.

Cererile se pot descărca de pe site-ul școlii sau se pot ridica de la secretariat, ele vor fi însoțite de copia certificatului de naștere al elevului, copia cărții de identitate a părintelui și adeverință cu media generală a anului precedent școlar (pentru cei care vin din alte unități școlare).

Direcțiunea