MiG GiM Concurs

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 • Organizator: Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad
 • Locul desfășurării: Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad
 • Perioada: noiembrie 2023 – mai 2024
 • Data: 24.04.2024
 • Ora: 12:00-14:00
 • Tipul concursului: grilă ( 12 itemi la gimnaziu, 15 itemi la liceu)
 • Denumirea concursului: Math is gold – Gold is math
  Concurs județean înscris în calendarul proiectelor județene de educație extrașcolară pe anul 2023-2024 poziția 25.
 • Participanți: elevi din învățământul gimnazial și liceal
 • Condiții de înscriere: completarea fișei de înscriere în Google forms
 • Detalii: alte detalii – Acordul Părintelui, Acordul de parteneriat (semnat, înregistrat și ștampilat) – se  va trimite pe adresa de email  specificând în mesaj școala de proveniență, numele profesorului
 • Termenul limită pentru înscriere: 19.04.2024
 • Programa concursului va fi afișată pe site-ul școlii la secțiunea concursului.

Programa de matematică pentru concursul MIG

Clasa a V-a

 • Numere naturale. Operații cu numere naturale. Factorul comun. Teorema împărțirii cu rest.
 • Reguli de calcul cu puteri. Compararea puterilor. Ultima cifră a unei puteri
 • Pătrate perfecte. Cuburi perfecte
 • Metode aritmetice de rezolvare a problemelor
 • Restul împărțirii unui pătrat perfect la 3, 4, 5, 8, 10; restul împărțirii unui cub perfect la 9
 • Divizibilitatea numerelor naturale. Divizor, multiplu, divizori comuni, multipli comuni
 • Criterii de divizibilitate; Legătura dintre restul împărțirii unui număr la 3, 4, 5, 9 sau 25 și cifrele numărului
 • Numere prime; numere compuse.
 • Scrierea numerelor naturale ca produs de puteri de numere prime
 • Fracții ordinare 

Clasa a VI-a

Aritmetică și algebră

 • Mulțimi. Principiul includerii și excluderii. Partiții. Principiul cutiei
 • Divizibilitate. Proprietăți ale divizibilității în ℕ
 • Rapoarte și proporții
 • Mulțimea numerelor întregi
 • Divizibilitatea în ℤ. Proprietăți ale divizibilității în ℤ

Geometrie

 • Unghiuri. Teorema directă și teorema reciprocă a unghiurilor opuse la vârf
 • Paralelism și perpendicularitate
 • Cercul
 • Linii importante în triunghi
 • Metoda triunghiurilor congruente

Clasa a VII-a

Algebră

 • Mulțimea numerelor reale (conținutul programei școlare)
 • Partea întreagă și partea fracționară a unui număr real
 • Raționalizarea numitorilor
 • Formula radicalilor dubli
 • Elemente de calcul algebric. Formule de calcul prescurtat
 • Ecuații și sisteme de ecuații (conținutul programei școlare)
 • Elemente de organizare a datelor

Geometrie

 • Patrulatere (conținutul programei școlare)
 • Cercul (conținutul programei școlare)
 • Patrulatere inscriptibile. Patrulatere circumscriptibile.
 • Asemănarea triunghiurilor (conținutul programei școlare)
 • Teorema paralelelor neechidistante
 • Teorema bisectoarei (interioare, exterioare) și teorema reciprocă
 • Puterea unui punct față de cerc

Clasa a VIII-a

Algebră

 • Intervale. Operații cu intervale. Inecuații
 • Calcul algebric în ℝ
 • Ecuația de gradul al II-lea

Geometrie

 • Puncte, drepte, plane. Corpuri geometrice
 • Paralelism și perpendicularitate (conținutul programei școlare)
 • Proiecții ortogonale pe un plan (conținutul programei școlare)
 • Teorema celor trei perpendiculare
 • Distanțe și măsuri de unghiuri pe fețele sau în interiorul corpurilor geometrice studiate (determinare prin calcul)
 • Calcul de arii și de volume (poliedre)

Clasa a IX-a

Algebră

 • ○ Mulțimea numerelor reale
 • Inegalitatea mediilor
 • Inegalitatea Cauchy-Buniakovski-Schwarz
 • ○ Mulțimi și elemente de logică matematică
 • ○ Șiruri (funcții definite pe mulțimea numerelor naturale)
 • ○ Progresii aritmetice și geometrice
 • ○ Funcții. Proprietăți ale funcțiilor numerice. Compunerea funcțiilor
 • ○ Funcțiile de gradul I și al II-lea

Geometrie și trigonometrie

 • ○ Vectori în plan (conținutul programei școlare)
 • ○ Coliniaritate, concurență, paralelism (conținutul programei școlare)
 • ○ Elemente de trigonometrie

Clasa a X-a

Algebră

 • ○ Mulțimea numerelor reale. Radicali. Logaritmi
 • ○ Funcții injective, surjective, bijective
 • ○ Funcții inversabile
 • ○ Numere complexe
 • Aplicații ale numerelor complexe în geometrie

Clasa a XI-a

Algebră

 • ○ Permutări. Descompunerea unei permutări în produs de cicluri disjuncte, respectiv transpoziții.
 • ○ Matrice și determinanți. Matrice inversabile
 • Ecuația caracteristică a unei matrice. Teorema Hamilton-Cayley
 • ○ Aplicații ale determinanților în geometria plană
 • ○ Rangul unei matrice
 • ○ Sisteme de ecuații liniare

Analiză matematică

 • ○ Mulțimea numerelor reale
 • ○ Șiruri. Limite de șiruri. Limite de funcții
 • ○ Funcții continue
 • Discontinuități de prima și a doua speță.

Clasa a XII-a

Algebră

 • ○ Grupuri (conținutul programei școlare)
 • Grupuri finite. Grupuri finite generate
 • ○ Inele și corpuri
 • Morfisme de semigrupuri, monoizi

Analiză matematică

 • ○ Primitive
 • ○ Integrala definită
 • ○ Aplicații ale integralei definite
Concurs_Parteneriat.pdfConcurs_Acord.pdf
Sari la conținut