Un copil, un invatator, o carte si un stilou sunt suficiente pentru a schimba lumea.

Malala Yousafzai


Structura anului scolar 2023-2024

[preluat de pe edu.ro – cea mai recentă actualizare: 04.04.2022] Proiect:
Art. 1 (1) Anul şcolar 2023 - 2024 începe la data de 1 septembrie 2023, se încheie la data de 31 august 2024
şi are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2023 - 2024 încep la data de 11 septembrie
2023.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele:
a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de
cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024;
b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie
2024;
c) pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru
clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la
data de 28 iunie 2024;
d) pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de
învăţământ în vigoare.
Art. 2 Anul şcolar 2023 - 2024 se structurează, pe intervale (module) de cursuri și intervale de vacanță, astfel:
Cursuri - de luni, 11 septembrie 2023 până vineri, 27 octombrie 2023.
Vacanţă - de sâmbătă, 28 octombrie 2023 până duminică, 5 noiembrie 2023.
Cursuri - de luni, 6 noiembrie 2023 până vineri, 22 decembrie 2023.
Vacanţă - de sâmbătă, 23 decembrie 2023 până duminică, 7 ianuarie 2024.
Cursuri - de luni, 8 ianuarie 2024 – până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024 sau vineri,
23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma
consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele
didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ.
Vacanță - o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12
februarie – 3 martie 2024.
Cursuri - de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024 sau luni, 4 martie 2024, la decizia
inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 12 aprilie 2024.
Vacanţă - de sâmbătă, 13 aprilie 2024 până duminică, 21 aprilie 2024.
Cursuri - de luni, 22 aprilie 2024 până vineri, 21 iunie 2024.
Vacanţă - de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024
Art. 3 În ziua de 5 octombrie - Ziua internaţională a educaţiei şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală
prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.
Art. 4 (1) Programul naţional „Şcoala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 11
septembrie 2023 – 12 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află
2
la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale (module) de cursuri
diferite, cu excepția ultimului interval (modul) de cursuri.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, din
învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi
„Săptămâna verde”, se organizează activităţi de instruire practică.

 MEC Manuale


 

Clase:54

Elevi:1501

aaa:nnn

gen: 1501

aaa:nnn