Un copil, un invatator, o carte si un stilou sunt suficiente pentru a schimba lumea.

Malala Yousafzai


Clase

Elevi


 MEC Manuale


Structura Anului scolar 2022-2023

[preluat de pe edu.ro – cea mai recentă actualizare: 04.04.2022]

 

M.Of.Nr.326 din 4 aprilie 2022
MINISTERUL EDUCATIEI


ORDIN Nr. 3.505
privind structura anului scolar 2022-2023


Avand in vedere prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul educatiei emite prezentul ordin.
Art. 1. – (1) Anul scolar 2022-2023 incepe la data de 1 septembrie 2022, se incheie la data de 31 august 2023 si are o durata de 36 de saptamani de cursuri. Cursurile anului scolar 2022-2023 incep la data de 5 septembrie 2022.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se stabilesc urmatoarele:
a)pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar are o durata de 34 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 2 iunie 2023;
b)pentru clasa a VIII-a, anul scolar are o durata de 35 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 9 iunie 2023;
c)pentru clasele din invatamantul liceal – filiera tehnologica, cu exceptia claselor prevazute la lit. a), pentru clasele din invatamantul postliceal, cu exceptia calificarilor din domeniul sanatate si  sistenta pedagogica, si pentru clasele din invatamantul profesional, anul scolar are o durata de 37 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 23 iunie 2023;
d)pentru clasele din invatamantul postliceal, avand calificari din domeniul sanatate si asistenta pedagogica, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare.
Art. 2. – Anul scolar 2022-2023 se structureaza astfel:
cursuri – de luni, 5 septembrie 2022, pana vineri, 21 octombrie 2022;
vacanta – de sambata, 22 octombrie 2022, pana duminica, 30 octombrie 2022;
cursuri – de luni, 31 octombrie 2022, pana joi, 22 decembrie 2022;
vacanta – de vineri, 23 decembrie 2022, pana duminica, 8 ianuarie 2023;
cursuri – de luni, 9 ianuarie 2023, pana vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, dupa caz;
vacanta – o saptamana, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in perioada 6-26 februarie 2023;
cursuri – de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, dupa caz, pana joi, 6 aprilie 2023;
vacanta – de vineri, 7 aprilie 2023, pana marti, 18 aprilie 2023;
cursuri – de miercuri, 19 aprilie 2023, pana vineri, 16 iunie 2023;
vacanta – de sambata, 17 iunie 2023, pana duminica, 3 septembrie 2023.
Art. 3. – In ziua de 5 octombrie – Ziua internationala a educatiei si in zilele nelucratoare/de sarbatoare legala prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil nu se organizeaza cursuri.
Art. 4. – (1) Programul national „Scoala altfel“ si Programul „Saptamana verde“ se desfasoara in perioada 27 februarie-16 iunie 2023, in intervale de cate 5 zile consecutive lucratoare, a caror
planificare se afla la decizia unitatii de invatamant. Derularea celor doua programe nu se planifica in acelasi interval de cursuri (modul de invatare).
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), la clasele din invatamantul liceal – filiera tehnologica, din invatamantul profesional si din invatamantul postliceal, in perioadele dedicate programelor „Scoala altfel“ si „Saptamana verde“ se organizeaza activitati de instruire practica.
Art. 5. – In situatia suspendarii cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.447/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, masurile privind parcurgerea integrala a programei scolare prin modalitati alternative stabilite de consiliul de administratie al unitatii de invatamant nu se dispun in perioada vacantelor scolare.
Art. 6. – Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificarii profesionale/a competentelor, precum si calendarul admiterii in clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei.
Art. 7. – (1) In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, cu avizul Ministerului Educatiei, la cererea conducerii unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului scolar se face dupa consultarea consiliului reprezentativ al parintilor din unitatea/unitatile de invatamant respectiva/respective.
(3) Aprobarea modificarii structurii anului scolar, mentionata la alin. (1), se acorda in conditiile asigurarii parcurgerii integrale a programei scolare, precum si a posibilitatii ca toti elevii sa participe, fara restrictii, la examenele si evaluarile nationale.
Art. 8. – Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 9. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


p. Ministrul educatiei,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Bucuresti, 31 martie 2022.
Nr. 3.505.

Unitatea de învățământ Săptămâna în care este planificată Programul Național „Școala Altfel”  Săptămâna în care este planificat Programul Național„Săptămâna verde” 
COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE GOLDIŞ” ARAD 27.02 – 03.03.2022 M3-M4 24 – 28.04.2022 M5


Structura Anului scolar 2021-2022

[preluat de pe edu.ro – cea mai recentă actualizare: 22.10.2021]

În anul școlar 2021 – 2022 sunt în vigoare măsuri de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, aprobate prin Ordinul comun (Ministerul Educației – nr. 5.338/01.10.2021 și Ministerul Sănătății – nr. 1.082/01.10.2021) – disponibil aici (format pdf). 

Cursurile anului şcolar 2021 – 2022 încep luni, 13 septembrie 2021.

Anul școlar 2021 – 2022 începe la data de 1 septembrie 2021 și se structurează pe două semestre (34 de săptămâni), după cum urmează:

 • Semestrul I: 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie 2021 – 22 decembrie 2021

 • Semestrul al II-lea: 20 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 10 ianuarie 2022 – 10 iunie 2022, cu includerea programului ,,Școala Altfel’’, în perioada 8 – 14 aprilie, interval în care se pot organiza fazele naționale ale olimpiadelor școlare.

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

 • 25 octombrie – 5 noiembrie 2021: vacanță pentru elevii din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal de stat (conform ordinului de ministru 5.490/22.10.2021, publicat mai sus)
 • 23 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022: vacanța de iarnă;
 • 15 aprilie 2022 – 1 mai 2022: vacanța de primăvară;
 • 11 iunie 2022 – până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 – 2023, vacanța de vară.

Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al școlii nu se dispun pe durata vacanțelor școlare.

Calendarele examenelor naționale, inclusiv calendarul admiterii în învățământul liceal (clasa a IX-a), se aprobă prin ordine de ministru distincte.

În stabilirea structurii anului școlar s-a ținut cont de propunerile Consiliului Național al Elevilor.


Structura Anului scolar 2020-2021

Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021

 • Cursurile anului şcolar 2020 – 2021 încep luni, 14 septembrie 2020.

Anul școlar 2020-2021 începe la data de 1 septembrie 2020 și se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni, după cum urmează:

 • Semestrul I – 17 săptămâni de cursuri (14 septembrie – 29 ianuarie 2021)
 • Semestrul al II-lea – 17 săptămâni de cursuri (8 februarie -18 iunie 2021)

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

 • Vacanță intrasemestrială (învățământ preșcolar și primar): 26 octombrie – 1 noiembrie 2020
 • Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021
 • Vacanța intersemestrială: 30 ianuarie – 7 februarie 2021)
 • Vacanța de primăvară
  • Paștele Catolic (2 – 11 aprilie)
  • Paștele Ortodox (30 aprilie – 9 mai)
 • Vacanța de vară: 18 iunie 2021 – data din septembrie 2021 la care vor începe cursurile anului școlar 2021-2022).

Prin excepție de la prevederile anterior menționate pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2021.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

Programul național ‚‚Școala Altfel’’ se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

Calendarul scolar 2020-2021