PROF

Proiectul necompetitiv sistemic al Ministerului Educației, POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 || Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat, proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF, în  conformitate cu precizările din Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021.

I. Carte de vizită

 Titlul proiectului Profesionalizarea carierei didactice – PROF
 Numele beneficiarului Ministerul Educației
 Numărul Contractului de finanțare/data 32811/31.03.2021
 Cod SMIS 146587
 Axa prioritară / Obiectivul specific POCU/904/6/25/Operațiune compozita OS 6.5, 6.6
 Durata proiectului 33 de luni: aprilie 2021 – decembrie  2023
 Grup-țintă 28.211 persoane, din categoria  personal didactic din învățământul preuniversitar
 Buget 28 mil. euro – 135733852,02 lei din care asistență financiară nerambursabilă  120.150.531,521 lei
Structură partenerialăMinisterul Educației – Beneficiar
I. 4 universități
P1. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
P2. Universitatea Transilvania din Brașov
P3. Universitatea Dunărea de Jos din Galați
P4. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Tg.Mureș
II. 11 case ale corpului didactic – CCD
P5. Casa Corpului Didactic Brăila
P6. Casa Corpului Didactic Grigore Tabacaru Bacău
P7. Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud
P8. Casa Corpului Didactic Constanța
P9. Casa Corpului Didactic Dolj
P10. Casa Corpului Didactic Hunedoara
P11. Casa Corpului Didactic Spiru Haret Iași
P12. Casa Corpului Didactic Ilfov
P13. Casa Corpului Didactic Mureș
P14. Casa Corpului Didactic Prahova
P15. Casa Corpului Didactic Sălaj

Mai multe detalii in link-urile de mai jos:

Sari la conținut