EN 2024

Rezultate înainte de contestații

Elevii nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestații la centrele de examen sau le transmit electronic (adresa de email a scolii: ), în zilele de 3 iulie (orele 16 – 19) și 4 iulie 2024 (ora 08:00 – ora 12:00)

Elevii care depun/transmit contestațiile completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai elevilor minori.

Sari la conținut