Say Yes to STEM

STEM education is more than a school subject, or the periodic table, or the properties of waves. It is an approach to the world, a critical way to understand and explore and engage with the world, and then have the capacity to change that world …

—Barack Obama

Argument:

STEM Discovery Campaign 2023 este o inițiativă internațională comună, care invită proiectele, organizațiile și școlile din Europa și din întreaga lume să sărbătorească cariere și studii în domeniile Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică (STEM). Tema pentru campania STEM Discovery Campaign 2023 este STEM identities. Identitatea STEM joacă un rol important în succesul unui individ în mediile educaționale, obiectivele și orientarea în carieră. Dezvoltarea unei identități STEM crește probabilitatea ca elevii/studenții să dezvolte competențe științifice, iar unii  dintre ei putând  să urmeze o carieră STEM.

Obiective: 

Obiectiv fundamental: 

Educaţia ştiinţifică a tinerilor, prin identificarea sferei de interes a acestora, conştientizarea rolului pe care îl au elevii în societate şi formarea unor competenţe şi aptitudini de implicare în acţiuni de sensibilizare a opiniei publice privind educația STEM, conştientizarea elevilor cu privire la impactul pozitiv al folosirii inteligente a energiei și al datelor în domeniul construcțiilor de autovehicule și alte domenii industriale.

Obiective specifice:

 • Stimularea comportamentului participativ prin trecerea de la achiziţia pasivă şi conformistă la acţiunea transformatoare, trecerea de la „a învăţa să şti”, la „a învăţa să faci”;
 • Modelarea personalităţii elevilor, ţinând seama de potenţialul educativ al învăţământului – informal sau de timp liber;
 • Evaluarea calităţii informaţiei ştiinţifice, pe baza surselor şi a metodelor care au generat-o, în contextul evoluţiei umanităţii;
 • Determinarea valorii de adevăr în anumite contexte date;
 • Consolidarea relaţiilor interpersonale, dezvoltarea spiritului de echipă, dezvoltarea abilităţilor de comunicare.

Beneficiari direcți:

 • Studenții Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, elevii Colegiului Național „Vasile Goldiș” Arad și ai Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad.
 • Profesorii implicați în activitate:

Beneficiari indirecți:

 • Părinții elevilor;
 • Comunitatea locală

Activități propuse pentru realizarea proiectului:

 • Workshop desfășurat la Facultatea de Științe Exacte;
 • vizită de lucru la Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare în Științe Tehnice și Naturale 
 • vizualizarea unor fenomene deosebite;
 • conştientizarea elevilor cu privire la impactul pozitiv al educației STEM;
 • realizarea unei paralele între studiile care pot fi urmate și beneficiile acestora pentru cei care doresc să aprofundeze educația STEM.

Mijloace necesare:

 • materiale necesare activităților propuse; aparat de fotografiat.

Evaluare:

Prin intermediul proiectului se va stimula comportamentul participativ al elevilor, capacitatea lor de a se angaja în acţiuni, de a interacţiona la nivelul grupurilor din şcoală, având posibilitatea să-şi valorifice propriile cunoştinţe, să-şi manifeste dorinţa de comunicare, să-şi dezvolte imaginaţia, disponibilitatea în plan afectiv şi social.

Sari la conținut