Tichete sociale

de la edu.ro

Tichete sociale pentru sprijin educaţional în valoare de 500 lei/copil, într-o tranșă unică, în fiecare an școlar, în perioada 2023 – 2027

Vor fi acordate tichete sociale pentru sprijin educaţional în valoare de 500 lei/copil, într-o tranșă unică, în următorii patru ani școlari.

Conform actului normativ, vor putea beneficia de aceste măsuri de sprijin educațional:  

  • copiii din învățământul de stat preșcolar care îndeplinesc condițiile pentru obținerea sprijinului educațional acordat copiilor din familie defavorizate, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare
  • elevii din ciclul primar și gimnazial înscriși în unități de învățământ de stat, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară.
  • Ordonanță de Urgență Nr.83 privind unele masuri pentru sustinerea prescolarilor si elevilor dezavantajati care beneficiaza de sprijin educational pe baza de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile si luarea unor masuri in domeniul educatiei (M.Of.Nr.928 din 13 octombrie 2023)

Clarificări

ISJ_TicheteSociale

MEC_TicheteSociale_20231018_181500-1.

Sari la conținut